Nowi ratownicy w Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Wysokościowego

              Realizując zadania wynikające z zarządzenia Komendanta Głównego PSP pt. „Zasady organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej” zatwierdzonego w 2016 r., Ośrodek Szkolenia PSP we Wrocławiu zorganizował w dniach 16 – 22 października 2017 r. szkolenie dla kandydatów na młodszego ratownika wysokościowego KSRG. Szkolenie odbyło się na terenie Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy. Do szkolenia przystąpiło czterech funkcjonariuszy z powiatów świdnickiego oraz wrocławskiego. Instruktorami prowadzącymi byli mł. asp. Rafał Migas i mł. ogn. Marcin Walewski. Kursanci po zaliczeniu szkolenia przystąpili do kursu na młodszego ratownika wysokościowego KSRG który trwał od 23 – 31 października 2017 r. Po skończonym kursie młodszymi ratownikami wysokościowymi zostali str. Paweł Somala, sekc. Piotr Herba, mł. asp. Bartłomiej Przedwojewski, str. Sebastian Lewicki. Z ramienia Ośrodka Szkolenia kierownikiem kursu był mł. asp. Krzysztof Drozd.