Nowi zastępcy komendantów powiatowych PSP

16 bm. w KW PSP odbyła się uroczystość powierzenia obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego w KP PSP Strzelinie i KP PSP Złotoryja. Z rąk zastępcy komendanta wojewódzkiego dolnośląskiej  PSP,
 st. bryg. Marka Kamińskiego, decyzję o powierzeniu obowiązków zastępcy KP PSP w Strzelinie otrzymał kpt. Michał Pięta. Natomiast decyzją komendanta wojewódzkiego dolnośląskiej PSP, pełniącym obowiązki zastępcy KP PSP w Złotoryi został  mł. kpt. Marcin Grubczyński.

            Obydwie decyzje personalne mają klauzulę natychmiastowej wykonalności, co zostało uzasadnione ważnym interesem służby, w tym koniecznością zachowania ciągłości sprawnego funkcjonowania obu komend powiatowych PSP.