Nowy etap współpracy PSP-THW

24-25 bm. w Świnoujściu odbyło się dwudniowe spotkanie przedstawicieli KW PSP z nadgranicznych komend w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim
i Wrocławiu oraz delegacji THW, której przewodniczył Sebastian Gold – pełnomocnik służby THW na Berlin,Brandenburgię i Saksonię Anhalt. Tematem spotkania było podsumowanie dwuletniej współpracy trasnsgranicznej, a jednocześnie nakreślenie zamierzeń na kolejne dwa lata.

            Przypomnijmy, że przez miniony okres dwóch lat koordynatorem polsko – niemieckiej współpracy transgranicznej był komendant dolnośląskiej PSP st.bryg. Adam Konieczny. W tym okresie czasu sporo działo się we wzajemnych kontaktach i to na różnych szczeblach. Omawiając dokonania wskazano na szereg przedsięwzięć szkoleniowych, konferencji, spotkań itp. które przyczyniły się do rozwoju naszych wszechstronnych kontaktów i w efekcie do zacieśnienia współpracy transgranicznej.

            Szczególnie ważne i cenne z punktu widzenia umacniania bezpieczeństwa na obszarach przygranicznych są wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia szkoleniowe. Warto przy tej okazji przypomnieć np. warsztaty szkoleniowe przeprowadzone na terenie Niemiec, których tematem były nowe metody stabilizacji konstrukcji budowlanych. W minionym okresie przeprowadzono kilkakrotnie ćwiczenia poświęcone stabilizacji konstrukcji budowlanych, a także inne wspólne szkolenia. Intensyfikacji współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa obywateli obu państw, służyły m.in. także międzynarodowe ćwiczenia pk. „Werbellinsthal” przeprowadzone w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności UE.

            W toku obecnego podsumowującego spotkania było więc o czym rozmawiać, co w sposób naturalny sprzyjało kreśleniu planów na kolejne dwa lata współpracy. Zgodnie z przyjętą zasadą rotacji, tym razem jej koordynatorem na lata 2018 -2019 został komendant wojewódzki zachodniopomorskiej KW PSP w Szczecinie st. bryg. Jacek Staśkiewicz.

Wśród wielu przedsięwzięć, które zaproponowano do realizacji nadal znaczące miejsce zajmują działania ćwiczenia i rozmaite inicjatywy szkoleniowe. Będą to m.in. wspólne ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego, szkolenie poświęcone dysponowaniu i  używaniu modułów pompowych, w tym pomp o dużej wydajności, to także ćwiczenia grup specjalistycznych, których tematem będą działania ratownicze prowadzone podczas  powodzi. Kolejne ważne ćwiczenia będą dotyczyły działań ratowniczo – gaśniczych w sytuacji dużego pożaru lasu czy katastrofy kolejowej. Uzupełnieniem tego rodzaju przedsięwzięć będą tradycyjnie warsztaty, dyskusje i spotkania poświęcone nie tylko wymianie doświadczeń nt. zawodowe, ale także oficjalne uroczystości jak np. Dzień Strażaka.