Nowy zastępca komendanta KP PSP w Lubaniu

Z dniem 22 sierpnia br. mł.bryg. Adam Wiliński, decyzją  dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego, st. bryg. Adma Koniecznego, został powołany na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego KP PSP w Lubaniu.  Podczas uroczystości wręczenia aktu powołania, komendant Konieczny złożył nowemu zastępcy komendanta KP PSP w Lubaniu gratulacje oraz życzenia  powodzenia w realizacji nowych zadań służbowych, a także w życiu osobistym.

Brygadier Wiliński jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 2008r. uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Dzięki sumiennej i nienagannej służbie, zyskał doskonałą opinię przełożonych i konsekwencji w lutym br. powierzono mu obowiązki zastępcy komendanta w KP PSP w Lubaniu. Także z tych nowych zadań wywiązał się wzorowo. Obecnie kolejnym krokiem na drodze służbowego rozwoju jest powołanie na stanowisko zastępca komendanta powiatowego w KP PSP Lubań