Nowy komendant KP PSP w Świdnicy

          Dolnośląski komendant wojewódzki PSP st.bryg. Adam Konieczny z dniem 3 lipca br. powołał na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Świdnicy mł. bryg. Dariusza Budkiewicza. Podczas oficjalnej uroczystości w siedzibie KW PSP we Wrocławiu, komendant Konieczny złożył powołanemu komendantowi powiatowemu KP PSP w Świdnicy najlepsze życzenia sukcesów w dalszej służbie, a także powodzenia w życiu osobistym.

            Powołanie mł. bryg. Dariusza Budkiewicza na stanowisko komendanta świdnickiej PSP, jest ukoronowaniem jego długiej strażackiej drogi, w tym wieloletniej służby w świdnickiej komendzie PSP. W 1991 roku rozpoczynał tu służbę na stanowisku dowódcy sekcji. Potem były kolejne awanse w stopniach i stanowiskach. Na tej drodze służbowej był też okres, kiedy brygadierowi Budkiewiczowi powierzono pełnienie obowiązków  komendanta. Niewątpliwie miało to zasadniczy wpływ na obecne powołanie go na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Świdnicy.