Nowy komendant KP PSP w Świdnicy

Decyzją dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego, st. bryg. Adma Koniecznego, st. kpt. Maciej Nowak został powołany na stanowisko komendanta powiatowego KP PSP w Świdnicy. W KW PSP we Wrocławiu, podczas uroczystości wręczenia aktu powołania, zastępca komendanta wojewódzkiego bryg. Piotr Grzyb złożył nowemu komendantowi świdnickiej PSP serdeczne gratulacje oraz życzenia  sukcesów, zarówno w pełnieniu służby na nowym stanowisku służbowym, jak i w życiu osobistym.

Kapitan Nowak jest absolwentem dwóch strażackich uczelni – Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, gdzie odbył także studia podyplomowe. W toku dotychczasowej, 18 letniej nienagannej służby, zajmował kolejne stanowiska służbowe od starszego ratownika do dowódcy JRG PSP. Wszędzie się sprawdzał jako ratownik, dowódca i oficer, którego cechują  wysoka kultura osobista, poczucie odpowiedzialności i rzetelność w wykonywaniu obowiązków. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczych m.in. dowodził odcinkiem bojowym, kiedy w minionym roku doszło do katastrofy budowlanej w Świebodzicach.