Powierzenie obowiązków komendanta powiatowego w PSP Kłodzko

29.czerwca br. w Sali Tradycji KW PSP odbyła się uroczystość powierzenia obowiązków komendanta KP PSP w Kłodzku. Na mocy decyzji st. bryg. Marka Kamińskiego, dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP, obowiązki komendanta kłodzkiej PSP zostały powierzone bryg. Tomaszowi Szyszce.

           Brygadier Szyszka jest absolwentem SGSP w Warszawie, a także Politechniki Wrocławskiej, gdzie na wydziale Informatyki i Zarządzania uzyskał tytuł magistra inżyniera. Strażacką służbę pełnił w Wałbrzychu, skąd w 1999r. został przeniesiony do Kłodzka na stanowisko oficera ds. kontrolno – rozpoznawczych. W następnych latach nie tylko wykonywał zadania na kolejnych stanowiskach służbowych, m.in. naczelnika wydziału kontrolno – rozpoznawczego oraz dowódcy JRG PSP.  Mimo wielu obowiązków, sukcesywnie podwyższał swoje kwalifikacje. M.in. ukończył kurs doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych, szkolenie w KG PSP nt. zarządzania w stanach zagrożeń i doskonalenia systemu ochrony ludności. Uzyskał także certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego.