Nowy komendant wałbrzyskiej KM PSP

Strażacy wałbrzyscy mają nowego komendanta miejskiego. Na mocy decyzji dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego st. bryg. Adma Koniecznego, na stanowisko to powołany został bryg. Krzysztof Szyszka.  Wręczając nowemu komendantowi akt powołania, komendant Konieczny podkreślił dotychczasowe dokonania w służbie brygadiera Szyszki. Jak wskazał, uczestnicząc w wielu działaniach ratowniczych, brygadier Szyszka zdobywał  bogate doświadczenie ratownicze  i dowódcze. Wykazał się wielokrotnie profesjonalizmem i skutecznością ,a dzięki zawodowej aktywności, z powodzeniem realizował stawiane przed nim niełatwe zadania. Posiada też bardzo ważną na stanowisku komendanta miejskiego umiejętność nawiązywania dobrych relacji z przedstawicielami władz i instytucji.

Bryg. Krzysztof Szyszka jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, a następnie warszawskiej SGSP, którą ukończył w 1998r. Niezbędne kwalifikacje zdobywał także na studiach podyplomowych w zakresie zapobiegania pożarom i awariom. Swoją drogę zawodową związał z Wałbrzychem, gdzie m.in. pełnił obowiązki dowódcy zastępu, dowódcy sekcji starszego inspektora i oficera. W 1999r. objął stanowisko zastępcy dowódcy,  a następnie dowódcy wałbrzyskiej JRG. Od 2009r pełnił obowiązki zastępcy komendanta miejskiego.

Dziękując za dotychczasową wzorową służbę strażacką st.bryg. Adam Konieczny pogratulował nowemu komendantowi KM PSP w Wałbrzychu awansu i życzył mu powodzenia w pracy i służbie na kolejnym, odpowiedzialnym stanowisku służbowym, komendanta miejskiego PSP w Wałbrzychu.