Nowy komendant zgorzeleckiej KP PSP

Dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny powołał st. kpt. Artura Czułajewskiego na stanowisko komendanta KP PSP
w Zgorzelcu. Uroczystość wręczenia aktu powołania, w której uczestniczył   naczelnik wydziału kadr mł.bryg. Łukasz Winkowski, odbyła się w KW PSP we Wrocławiu.

            Powołanie kapitana Czułajewskiego było jednocześnie okazją do omówienia zadań stojących przed zgorzelecką PSP. Jak podkreślano konieczne jest m.in. dalsze wzmacnianie ratowniczego potencjału, co warunkuje skuteczną ochronę ludności przed zagrożeniami.