Nowy „Ognik” we Wrocławiu

      19 grudnia br. w JRG  nr 7 we Wrocławiu odbyło się uroczyste otwarcie popularnego  „Ognika”, czyli specjalnie zaaranżowanej sali edukacyjnej służącej do szkoleń dzieci i młodzieży z zakresu bezpiecznych zachowań. Jest to siódmy już z kolei „Ognik” w województwie dolnośląskim, ale pierwszy we Wrocławiu. Przypomnijmy, że sale edukacyjne o tej wspólnej nazwie, są tworzone w jednostkach organizacyjnych PSP, w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”.

Jak podkreślił przy okazji obecnej uroczystości dolnośląski komendant wojewódzki  st.bryg. Adam Konieczny, na Dolnym Śląsku „Ogniki”  cieszą się ogromną i w pełni zasłużoną popularnością. W tych placówkach edukacyjnych strażacy prowadzą bowiem w sposób bardzo przystępny i co równie istotne, atrakcyjny, ważną pracę edukacyjną.  Ogromna popularność tych placówek sprawia, że już w niedalekiej przyszłości powstaną kolejne „Ogniki” – w Głogowie i we wrocławskiej KW PSP.

Otwarcie pierwszego we Wrocławiu „Ognika” wzbudziło spore zainteresowanie władz miasta i instytucji zajmujących się na co dzień sprawami bezpieczeństwa we wszystkich jego aspektach. Do wrocławskiej JRG nr 7 przybyli z tej okazji m.in. wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zbigniew Szklarski, a także zastępca dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Demianowicz. Obecny był także ks. Zbigniew Orda,  oraz grupa dzieci z Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących.

            Przy okazji obecnej uroczystości przypomniano, że poprzez działalność edukacyjną prowadzoną w „Ognikach”, strażacy dolnośląscy aktywnie uczestniczą w procesie wykształcania u dzieci bezpiecznych nawyków i zachowań. W salach edukacyjnych można bowiem w sposób bardzo sugestywny i komunikatywny m.in. w oparciu o zainscenizowane zdarzenia czy filmy edukacyjne, zapoznać dzieci z rozmaitymi zagrożeniami. Młodzi  słuchacze wizytujący sale edukacyjne „Ogników” uczą się jednocześnie  właściwych zachowań, aby owych zagrożeń uniknąć, a także tego jak należy postępować w przypadku zagrożenia  np. w postaci pożaru w mieszkaniu.

Jak wskazuje komendant Konieczny, spektrum zagadnień podejmowanych przez strażaków w ramach edukacyjnych spotkań z dziećmi i młodzieżą jest bardzo szerokie i wciąż wzbogacane. W grupie podejmowanych tematów mieszczą się bowiem także i te, dotyczące ochrony środowiska naturalnego i szerzej, prawidłowego obcowania z naturą. Takie  podejście do kwestii bezpieczeństwa, to jednoznaczny dowód, jak bardzo zróżnicowane są zagrożenia i jak wszechstronne powinno być kształcenie dzieci i młodzieży . Dlatego strażacy  odpowiadając na wyzwania współczesności coraz aktywniej, m.in. właśnie poprzez „Ogniki”, włączają się w proces edukacji młodych ludzi na rzecz bezpieczeństwa.  

                                                           Lech Lewandowski