Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy w JRG PSP w Nowej Rudzie

Żródło: KP Kłodzko

nowa_ruda_samochod_2s

  W dniu 30 grudnia 2019 r. na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie odbył się uroczysty apel, którego celem było przekazanie i poświęcenie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Samochód SCANIA 3/24 o wartości 969,240 tys. zł przekazany z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu do Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku, stacjonował będzie w JRG PSP w Nowej Rudzie.

    Niezbędna do zakupu kwota w wysokości 350 tys.zł to pomoc finansowa przekazana Państwowej Straży Pożarnej przez 6 gmin powiatu kłodzkiego:  Kudowę-Zdrój,  Polanicę-Zdrój, Międzylesie, gminę wiejską Kłodzko, gminę miejską Nowa Ruda, gminę wiejską Nowa Ruda oraz starostwo powiatu kłodzkiego.
Wśród zaproszonych gości w uroczystości udział wzięli:
– Pani  Monika Wielichowska – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
– mł. insp. Ryszard Mazurkiewicz – Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku;
– Pan Mateusz Jellin – Burmistrz Miasta Polanicy-Zdrój;
– mjr.  Przemysław Rogalewski – przedstawiciel placówki Straży Granicznej w Kłodzku;
– kpt. Adrian Kudła – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Kłodzku;
– Pan Leszek Dorszewski – Komendant Straży Miejskiej w Radkowie;
– Pan Mateusz Hryckiewicz – przedstawiciel gminy Nowa Ruda;
– ks. Zdzisław Wojtowicz – kapelan strażaków powiatu kłodzkiego.
     Mł. bryg. Jarosław Chodorowski – Komendant Powiatowy PSP w Kłodzku – dziękując za okazaną pomoc przy pozyskaniu nowoczesnego pojazdu pożarniczego, podkreślił, że zarówno ubiegłoroczny jak i tegoroczny zakup pojazdów jest najlepszym przykładem wspaniałej współpracy organów Państwowej Straży Pożarnej z instytucjami, władzami samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu kłodzkiego.