Nowy sprzęt dla bolesławieckich strażaków

18 grudnia br. na bolesławieckim rynku odbyła się uroczystość przekazania do użytku  strażakom  dwóch nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu ratownictwa technicznego. Samochód GBA 3/24 Scania trafił na wyposażenie  bolesławieckiej KPPSP, a samochód GBA 3/30/5 Volvo  do OSP w Warcie Bolesławieckiej. Ponadto dwa zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych weszły na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych w Osiecznicy i Przejęsławiu.

Tak znaczące doposażenie w sprzęt ratowniczy było możliwe dzięki dotacjom z  wielu instytucji, a także środkom pochodzącym od  darczyńców. Mówili o tym  m.in. reprezentujący komendanta dolnośląskiej PSP bryg. Marek Hajduk, a także komendant powiatowy KP PSP w Bolesławcu bryg. Andrzej Śliwowski. Na znaczenie doposażenia w nowy sprzęt ratowniczy dla sprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu wskazywali także samorządowcy – starosta powiatowy Tomasz Gabrysiak, wójt gminy Warta Bolesławiecka Mirosław Haniszewski i wójt gminy Osiecznica Waldemar Nalazek.

W uroczystości przekazania sprzętu uczestniczyła także dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Agnieszka Sokołowska. Przy okazji warto podkreślić, że UM sukcesywnie wspiera dotacjami dolnośląskie OSP, dzięki czemu  dokonywane są liczne zakupy nowego sprzętu ratowniczego. Uroczystość zwieńczyło spotkanie opłatkowe w bolesławieckim ratuszu, z udziałem samorządowców oraz przedstawicieli służb, instytucji i podmiotów gospodarczych na co dzień współpracujących ze strażakami.