Nowy sprzęt dla jednostek OSP z gminy Legnickie Pole

Żródło: KM PSP Legnica

Dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Sprawiedliwości jednostki OSP z terenu gminy Legnickie Pole doposażyły się w nowy sprzęt ratowniczy o łącznej kwocie 120 tys. zł. Zakupiono ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego o wartości prawie 90 tysięcy złotych, który znajduje się na wyposażeniu OSP Legnickie Pole. Do druhów z OSP Taczalin trafił defibrylator o wartości ok.6 tys. zł, natomiast zestaw urządzeń służący ewakuacji poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, o wartości prawie 25 tys. złotych trafił do OSP Raczkowa. Prezentacja oraz przekazanie zakupionego sprzętu jednostkom OSP w użytkowanie odbyły się 27 czerwca 2018 r podczas Sesji Rady Gminy Legnickie Pole, w której wzięli udział przedstawiciele jednostek OSP oraz Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Konieczny, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy bryg. Zdzisław Sokół wraz z Zastępcą mł. bryg. Wojciechem Hukiem. Zakupiony sprzęt zwiększy możliwości operacyjne jednostek OSP, co mocno przełoży się na poprawę bezpieczeństwa nie tylko w gminie Legnickie Pole ale również w powiecie legnickim.