Nowy sprzęt dla legnickich strażaków

16 bm. na legnickim rynku odbyła się uroczystość przekazania strażakom jednostek KM PSP w Legnicy samochodów pożarniczych i ratownictwa specjalistycznego oraz łodzi hybrydowej. W uroczystym apelu udział wzięli m.in. wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, przedstawiciele Sejmu, władz miasta oraz gmin powiatu legnickiego. W uroczystym apelu uczestniczyli ponadto dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny i komendant miejski PSP w Legnicy bryg. Zdzisław Sokół

Jak wskazywano w okolicznościowych wystąpieniach, samochody i sprzęt przekazane do użytku legnickim strażakom, znacząco wzmacniają ich ratowniczy potencjał. Tutejsze jednostki ratowniczo – gaśnicze od lat z powodzeniem specjalizują się bowiem w ratownictwie wodnym, wysokościowym, chemicznym czy technicznym. Dzięki obecnemu doposażeniu legnickich JRG PSP w nowe samochody i sprzęt ratowniczy, nastąpi dalszy wzrost ich ratowniczej skuteczności.  W konsekwencji wzrasta poczucie bezpieczeństwa, nie tylko mieszkańców miasta i powiatu, ale też całego województwa dolnośląskiego.