Nowy zastępca komendanta KP PSP w Górze

           9 lipca br. w KW PSP we Wrocławiu odbyła się uroczystość powierzenia obowiązków zastępcy komendanta powiatowego w KP PSP w Górze. Decyzją dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Koniecznego obowiązki te będzie pełnił kpt. Rafał Kaczmarek.

            Kpt. Rafał Kaczmarek swoją drogę w służbie stałej PSP rozpoczął w 2000 r. po ukończeniu Szkoły Aspirantów w Poznaniu. Pełniąc służbę jednocześnie kontynuował naukę kończąc m.in. Wyższą Szkołę Medyczną w Legnicy, studia magisterskie i podyplomowe. W 2015 r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Pożarniczej.