Nowy zastępca komendanta KP PSP w Ząbkowicach Śląskich

Decyzją dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego, st. bryg. Adma Koniecznego, mł. bryg Tomasz Mądry został powołany na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Ząbkowicach Śląskich. W KW PSP we Wrocławiu, podczas uroczystości wręczenia aktu powołania, komendant Konieczny złożył brygadierowi Mądremu serdeczne gratulacje oraz życzenia  sukcesów w pełnieniu służby na nowym stanowisku służbowym.

Mł. bryg. Tomasz Mądry jest m.in. absolwentem CS PSP w Częstochowie i SGSP w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas służby na kolejnych stanowiskach służbowych, od dowódcy zastępu po obecnie zajmowane zastępcy komendanta powiatowego PSP. Przełożeni m.in. wskazują, że jest funkcjonariuszem niezawodnym, posiada doskonałe predyspozycje do kierowania zespołami ludzkimi, a jednocześnie aktywnie angażuje się w działalność społeczną i wzorowo współpracuje z organami administracji samorządowej.