O poprawę ratowniczej skuteczności

            13 bm. w sali konferencyjnej  KW PSP we Wrocławiu, odbyła się odprawa służbowa z udziałem zastępców komendantów powiatowych i miejskich dolnośląskich PSP odpowiedzialnych za sprawy operacyjne. Obecni byli także naczelnicy wydziałów /kierownicy  sekcji, właściwych dla spraw operacyjnych  w  ich macierzystych komendach. Odprawa, jak podkreślił na wstępie, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Kamiński, ma charakter bardzo roboczy i służy nie tylko ocenie wykonanych w tym roku zadań, ale także wypracowaniu wniosków na rok przyszły.

            Taki charakter tego przedsięwzięcia znalazł pełne odzwierciedlenie w przygotowanym programie. Wiele miejsca poświęcono w nim usuwaniu rozmaitych nieprawidłowości. Chodzi np. o zdarzające się błędy w dokumentowaniu zdarzeń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, o niedociągnięcia stwierdzone przy dysponowaniu jednostek do zdarzeń czy dokumentowaniu przebiegu działań ratowniczych.

W trakcie odprawy poszczególne tematy referowali: naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP mł.bryg. Andrzej Góralski, oficerowie wydziału: mł. bryg. Aleksander  Kucharczyk, bryg. Marek Hajduk, kpt. Michał Pięta, a także mł.bryg. Barbara Chojnacka i koordynator ratownictwa medycznego lek. Wojciech Kopacki. Wystąpienia te stanowiły podstawę do dyskusji.  Dominowały w niej zagadnienia dotyczące  doskonalenia zawodowego, wypadkowości w PSP, a także o możliwościach skutecznego radzenia sobie ze skutkami coraz częstszych ataków frontów burzowych. W kontekście dążeń do ogólnej poprawy skuteczności działań ratowniczych, podjęto także, ważną dla tego procesu, kwestię rozwoju polsko – czeskiej współpracy transgranicznej. 

Odprawa była ważnym, choć nie jedynym tego rodzaju przedsięwzięciem, jakie w dolnośląskiej komendzie wojewódzkiej są organizowane w celu podsumowania mijającego roku i wypracowania wniosków na przyszłość. Z pewnością jednak była to jedna z ważniejszych odpraw. Faktem bowiem jest to, że sprawy operacyjne stanowią istotę w działalności strażaków, którzy chcą coraz skuteczniej chronić społeczeństwo przed zagrożeniami.