O przyszłości autostrady A4

25 czerwca ,pod przewodnictwem  wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka,  odbyło się w  KP PSP  w Jaworze  spotkanie na temat dalszego funkcjonowania  autostrady A4.  W dyskusji poświęconej modernizacji autostrady oraz rozwiązaniu problemów komunikacyjnych udział wzięli m.in. przybyli przedstawiciele rządu i parlamentu  – minister infrastruktury  Andrzej Adamczyk oraz poseł na Sejm RP Elżbieta Witek. Głos zabierali także przedstawiciele GDDKi A, Jacek Dryga i dyrektor wrocławskiego oddziału GDDKiA , Lidia Markowska, która przedstawiła aktualny stan funkcjonowania autostrady oraz warianty rozwiązania istniejących utrudnień.

Zabierając głos w dyskusji, dolnośląski komendant wojewódzki PSP
st. bryg. Adam Konieczny zaprezentował dane statystyczne dotyczące zdarzeń występujących na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Wskazał też na  utrudnienia, na jakie na tej autostradzie napotykają strażacy wykonujący zadania ratownicze. Problemy bezpieczeństwa ruchu omówił także komendant dolnośląskiej Policji nadinspektor Tomasz Trawiński.

Jak zgodnie stwierdzono autostrada A4 wymaga modernizacji, dzięki czemu  zwiększy się jej przepustowość, a w ślad za tym wzrośnie poziom bezpieczeństwa. W konkluzji obrad wojewoda Paweł Hreniak wskazał, iż obecnie konieczne jest przeprowadzenie prac eksperckich na temat proponowanych przez przedstawicieli GDDKiA rozwiązań. To będzie stanowić podstawę do podjęcia konkretnych decyzji. (L)