O systemie na roboczo

10 sierpnia br. w KW PSP we Wrocławiu odbyły się robocze posiedzenia dwóch grup Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego, który na wniosek komendanta głównego PSP/ szefa OC nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, powołał rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Jezierski. Zespół ten, w oparciu o strukturę administracji publicznej, przygotowuje założenia do projektu spójnego systemu bezpieczeństwa.

Kompleksowe przedsięwzięcie zakładające wprowadzenie istotnych zmian systemowych, wymaga rzecz jasna rzetelnego przygotowania. Temu właśnie służyły robocze spotkania, w trakcie których, pod przewodnictwem dyrektora Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, Stanisława Ręcławowicza, omawiano szczegóły przyszłych rozwiązań.

 Pierwszy z omawianych tematów dotyczy założeń przyszłej ustawy o KSRG. Generalnie chodzi o podniesienie rangi systemu, który zaczął funkcjonować od 1995 roku. Podstawowym celem zorganizowanego przez Państwową Straż Pożarną, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, a także ratownictwo techniczne i chemiczne. Natomiast od 1997 roku system obejmuje również ratownictwo ekologiczne i medyczne.

W okresie minionych lat KSRG, utworzony na mocy rozporządzenia MSWiA w pełni sprawdził się jako znakomite rozwiązanie służące wzmocnieniu systemu bezpieczeństwa. Obecnie więc w pełni uzasadniony jest pogląd, że KSRG powinien otrzymać rangę ustawy. I nad takim rozwiązaniem toczą się prace. Natomiast w trakcie obrad drugiej grupy dokonano szczegółowej analizy systemu prawnego dotyczącego funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Także w tym przypadku chodzi o odpowiednie usytuowanie w systemie OSP jako bardzo ważnego komponenta systemu bezpieczeństwa.

Tekst i fot. Lech Lewandowski