Obchody Dnia Niepodległości

Żródło: KP Zgorzelec

     Z okazji przypadającego w dniu 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości, w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu, o godz. 8:00 odbyły się uroczyste apele podczas zmiany służby.

     W Komendzie Powiatowej PSP w Zgorzelcu apel rozpoczął się złożeniem przez dowódcę uroczystości meldunku dla Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu. Następnie dokonano uroczystego podniesienia Flagi Państwowej na maszt i odegrano Hymn Państwowy. Po uroczystym podniesieniu flagi, Zastępca Komendanta wygłosił krótkie przemówienie oraz odczytał list okolicznościowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, gen. bryg. Leszka Suskiego. Ostatnim elementem uroczystego apelu było odczytanie rozkazu dziennego i złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości.

     Podobny przebieg miała uroczysta zmiana służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bogatyni.

[See image gallery at www.kppsp.zgorzelec.pl]
Opracował: mł. kpt. Grzegorz Fleszar
Zdjęcia: mł. asp. Wojciech Piechowicz