Obszary chronione bez granic – zacieśnianie polsko-czeskiej współpracy

Polskie i czeskie straże pożarne dysponują swoje siły
i środki do zdarzeń z uwzględnieniem obszarów chronionych jednostek. Po obu stronach granicy obszary te opracowano w oparciu o analizę terenu objętego 15 minutowym czasem dojazdu, lecz uwzględniono w nich wyłącznie jednostki z macierzystego państwa. Jednakże już pobieżna analiza rozmieszczenia strażnic wykazuje, że lokalizacja jednostki sąsiada często świetnie odpowiada również naszym potrzebom. A jeśli tak to dlaczego nie wykorzystać  takiej okazji?

9 maja 2018 r. Dolnośląską Komendę Wojewódzką PSP odwiedzili goście ze straży pożarnej z Republiki Czeskiej (Hasicky Zachranny Sbor – HZS).  Byli to przedstawiciele dwóch województw- HZS Liberec oraz HZS Hradec Kralove, z którymi Dolny Śląsk graniczy na najdłuższym odcinku swojego południowego krańca. Spotkanie zorganizowane w roboczym trybie miało na celu kontynuację prac, które wspólnie rozpoczęto podczas grudniowego panelu ekspertów w Wałbrzychu, w ramach flagowego  programu „Bezpieczne Pogranicze”.

Na majowe spotkanie delegowano kierowników sekcji odpowiedzialnych za funkcjonowanie stanowisk kierowania ze strony czeskiej
i polskiej oraz funkcjonariuszy zajmujących  się przygotowaniem narzędzi elektronicznych, w szczególności map opartych o systemy informacji przestrzennej. Spotkaniu przewodniczył zastępca  komendanta dolnośląskiej PSP st. bryg. Marek Kamiński. Główny celem spotkania było określenie obszarów, na których czas dojazdu strażackich zastępów z drugiego państwa jest najkrótszy. W tym celu posłużono się narzędziami opartymi o systemy informacji przestrzennej (GIS).  Na mapach cyfrowych naszkicowano obszary objęte 15, 30 i 60 minutowym  czasem dojazdu  dla zawodowych jednostek PSP i HZS z obszaru przygranicznego.

Wymiernym efektem tych prac jest likwidacja tzw. „białych plam”, które dotychczas występowały na mapach operacyjnych tzn. miejsc,  gdzie czas dojazdu jednostek PSP i HZS oscylował w zakresie akceptowalnych parametrów. Obecnie trwają prace nad wytypowaniem jednostek ochotniczych, dla których 15 minutowy czas dojazdu obejmie tereny sąsiedniego państwa oraz zobrazowaniem wyników takiej analizy na mapach cyfrowych.

Należy nadmienić, że równoległym celem spotkania była aktualizacja planów ratowniczych, na podstawie których odbywa się nasza sąsiedzka współpraca. Chodzi przede wszystkim o uproszczenie wnioskowania o Pomoc, a także  rozszerzenie planów o wspomniane powyżej mapy.

Na zakończenie spotkania zapowiedziano kontynuację prac. Planowane jest podsumowanie kolejnego ich etapu, tym razem w Hradec Kralove.
Nasuwa się jednak i taki wniosek, że szczególnie ważnym  krokiem w rozwijaniu sąsiedzkiej współpracy musi być szkolenie strażackich kadr w zakresie wiedzy o możliwości wykorzystania sił  sąsiedniego państwa (chociażby przy dysponowaniu pierwszego rzutu) i praktyczne stosowanie tej wiedzy podczas organizowania wspólnych działań ratowniczych.