Od jakości ćwiczeń do jakości działań

Ćwiczenia powiatowe są jednym z istotnych elementów bezpośrednio wpływających na sprawność i skuteczność prowadzenia realnych działań ratowniczo – gaśniczych. Przygotowanie ćwiczeń uwzględniające realizację zamierzonych celów jest czynnością wymagającą wielomiesięcznych przygotowań opierających się na szeregu działań niezauważalnych nawet dla samych uczestników ćwiczeń.

Kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy postawiło przed sobą ogromne wyzwanie, nie tylko jako organizatorów, ale przede wszystkim jako koordynujących złożoność działań. Postanowiono przeprowadzić ćwiczenia powiatowe w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego Tarczyński S.A. w miejscowości Ujeździec Mały. Wielohektarowy teren zakładu, kilkusetosobowy skład pracowników, zmianowy system pracy oraz specyfika procesu produkcyjnego stanowiące potencjalne zagrożenia posłużyły do opracowania założeń ćwiczeń.

W sobotę 22 kwietnia 2017 roku około godziny 9.00 w wyniku uderzenia manewrującego pojazdu ciężarowego w ścianę hali produkcyjnej doszło do zapalenia się pojazdu. Pierwsze działania ratownicze podjęli pracownicy zakładu, którzy udzielili pomocy poszkodowanym znajdującym się w kabinie pojazdu. Działania gaśnicze realizowane przez pracowników podręcznym sprzętem gaśniczym okazały się jednak niewystarczające do ugaszenia pożaru, który zaczął się rozprzestrzeniać na dach obiektu.

Sprawnie przeprowadzona ewakuacja kilkuset pracowników zakładu pozwoliła na realizację założeń skupiających się na gaszeniu obiektu. Rozwijający się pożar spowodował rozszczelnienie instalacji z amoniakiem. Spotęgowanie zagrożenia poprzez wystąpienie czynnika chemicznego wymagało wsparcia przez Specjalistyczną Grupę ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „WROCŁAW-3”. Starając się maksymalnie urealnić ćwiczenia okresowo wprowadzano szereg utrudnień (podgrywek) wymagających od st. bryg. Marka Nogały – kierującego działaniem ratowniczym na poziomie taktycznym ustawicznego reagowania.

W ćwiczeniach brały udział siły i środki z KM PSP we Wrocławiu, KP PSP w Trzebnicy, OSP z powiatu trzebnickiego oraz Kompania Gaśnicza TRZEBNICA. Zespół rozjemców stanowili funkcjonariusze z KP PSP w Miliczu, KP PSP w Oleśnicy oraz z KP PSP w Wołowie. Podsumowując ćwiczenia komendant trzebnickiej PSP bryg. Bogusław Brud dziękując wszystkim za sprawne i skuteczne przeprowadzenie ćwiczeń, szczególne słowa uznania skierował w stronę właścicieli zakładu, bowiem to dzięki ich świadomości i dbałości o bezpieczeństwo pracowników możliwe było sprawdzenie ekstremalnych zagrożeń mogących zaistnieć w związku z działalnością zakładu. Nie bez znaczenia była także współpraca strażaków z innymi podmiotami będącymi elementem składowym prowadzonych działań, co ma ogromne znaczenia dla wypracowania określonych schematów działań usprawniających funkcjonowanie przy realnych zdarzeniach. Łącznie w ćwiczeniach brało udział 96 ratowników wspomaganych 27 pojazdami.

Tekst: kpt. Mirosław Boczar
Fot: mł. bryg. Dariusz Zajączkowski