Odejście na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza JRG Zgorzelec

Żródło: KP Zgorzelec

W dniu 28 stycznia 2020 r. uroczyście z kolegami pożegnał się funkcjonariusz tut. komendy, st. ogn. Jan Kochut, który z dniem 29 lutego 2020 r. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. W związku z tym wydarzeniem o godz. 8.00 na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyła się uroczysta zmiana służby, w której udział wziął Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu st. kpt. mgr inż. Artur Czułajewski, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni tutejszej komendy. W trakcie uroczystości odchodzący funkcjonariusz złożył komendantowi meldunek o zakończeniu służby oraz pożegnał się ze sztandarem Państwowej Straży Pożarnej.

St. ogn. Jan Kochut  był zatrudniony w Komendzie Powiatowej PSP w Zgorzelcu od 02.07.2001 r. W 2009 roku ukończył w Szkole  Podoficerskiej  PSP w Bydgoszczy szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. Podczas 19 lat służby awansował kolejno od stażysty, poprzez młodszego ratownika kierowcę, operatora sprzętu specjalnego do starszego operatora sprzętu specjalnego.

Przez okres służby dał się poznać jako funkcjonariusz zdyscyplinowany z odpowiednią kulturą osobistą, potrafiący pracować w zespole oraz dbający o swoją sprawność fizyczną. Wykazywał duże zaangażowanie i inicjatywę w poprawę warunków socjalnych, naprawę pojazdów oraz sprzętu KP PSP Zgorzelec. Brał udział w wielu szkoleniach i ćwiczeniach podnosząc swój zasób wiedzy pożarniczej i umiejętności praktycznych.         

Wykazywał duży profesjonalizm i zaangażowanie podczas licznych akcji ratowniczo-gaśniczych, w których uczestniczył, w tym m.in.:

 • w kwietniu 2002 r. uczestniczył w działaniach ratowniczych po wypadku pojazdu ciężarowego, gdzie wykonywał dostęp do poszkodowanego kierowcy;
 • w maju 2006 r. brał udział w działaniach gaśniczych podczas pożaru 10ha lasu w Starym Węglińcu;
 • w sierpniu 2010 r. usuwał skutki powodzi na terenie powiatu zgorzeleckiego;
 • w kwietniu 2013 r. brał czynny udział usuwaniu skutków wypadku drogowego, w którym poszkodowanych zostało pięć osób;
 • w lipcu 2014 r. brał czynny udział w działaniach gaśniczych podczas pożaru budynku wielorodzinnego w Radomierzycach, w tym w ewakuacji mieszkańców budynku;
 • w 2016 roku podczas wypadku drogowego samochodu ciężarowego w Godzieszowie bezpośrednio udzielał skutecznej pomocy osobom poszkodowanym czasu przybycia ZRM;
 • w 2017 roku uczestniczył w działaniach ratowniczych prowadzonych w wyniku rozszczelnienia cysterny przewożącej gaz LPG w miejscowości Zgorzelec –  podczas zdarzenia ewakuowano klientów jednego z marketów na terenie miasta oraz ograniczono rozprzestrzenianie się gazu;
 • w listopadzie 2017 r. podczas zderzenia samochodu ciężarowego z samochodem dostawczym w miejscowości Jędrzychowice, bezpośrednio zaangażowany był w działania związane z wykonaniem dostępu do osoby poszkodowanej, ewakuacją i udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie uwięzionej w samochodzie dostawczym;
 • sierpniu 2018 r. wraz z zastępem skutecznie udzielał pomocy z zakresu KPP osobie, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia podczas przyjęcia weselnego.

St. ogn. Jan Kochut w czasie swojej 19-letniej służby odznaczony został m.in.:

 • złotym medalem za długoletnią służbę,
 • brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”,
 • brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”.

 

 

 

[See image gallery at www.kppsp.zgorzelec.pl]

Opracował: mł. asp. Wojciech Piechowicz
Zdjęcia: Aleksandra Cybulska