Odejście na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy JRG Zgorzelec

Żródło: KP Zgorzelec

W dniu 30 stycznia 2020 r. uroczyście z kolegami pożegnali się funkcjonariusze tut. komendy:
st. ogn. Zbigniew Tyranowski oraz mł. ogn. Adam Wojciechowski, którzy z dniem 31 stycznia 2020 r. przeszli na zaopatrzenie emerytalne. W związku z tym wydarzeniem o godz. 8.00 na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu odbyła się uroczysta zmiana służby, w której udział wziął Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu st. kpt. mgr inż. Artur Czułajewski, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni tutejszej komendy. W trakcie uroczystości odchodzący funkcjonariusze złożyli komendantowi meldunek o zakończeniu służby oraz pożegnali się ze sztandarem Państwowej Straży Pożarnej.

St. ogn. Zbigniew Tyranowski był zatrudniony w Komendzie Powiatowej PSP w Zgorzelcu od 02.07.2001 r. W 2003 roku ukończył kurs kwalifikacyjny szeregowych PSP w Szkole Aspirantów
w Poznaniu, następnie w 2008 roku ukończył szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Podczas 19 lat służby awansował kolejno od stażysty, poprzez młodszego ratownika, starszego ratownika do dowódcy zastępu.
Przez ten okres dał się poznać jako funkcjonariusz zdyscyplinowany z odpowiednią kulturą osobistą, potrafiący pracować w zespole oraz dbający o swoją sprawność fizyczną. W latach służby wykazywał duże zaangażowanie i inicjatywę w poprawę warunków socjalnych, naprawę pojazdów oraz sprzętu w KP PSP Zgorzelec. Brał udział w szkoleniach i ćwiczeniach podnosząc swój zasób wiedzy pożarniczej i umiejętności praktycznych .
Swoją wiedzę, doświadczenie zawodowe i umiejętności strażackie wykorzystywał podczas szkoleń PSP oraz w kursach dla druhów OSP powiatu zgorzeleckiego. Sam od najmłodszych lat jest czynnym strażakiem jednostki OSP Jagodzin. Podczas swojej służby niejednokrotnie ratował zagrożone życie ludzkie. Brał udział w akcjach ratowania ludzi, zwierząt oraz mienia podczas klęsk żywiołowych wywołanych powodzią. Jest organizatorem różnych akcji i przedsięwzięć o charakterze charytatywnym, na których były zbierane datki dla osób potrzebujących pomocy finansowej i materialnej w miejscowości Jagodzin. Od 2016 r. jest także członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu.
W trakcie likwidacji i usuwaniu skutków zdarzeń wykazywał spokój i opanowanie. Wykazywał też duży profesjonalizm podczas licznych akcji ratowniczo-gaśniczych, w których uczestniczył i którymi niejednokrotnie dowodził, w tym m.in.:
• w lipcu 2011 roku dowodził działaniami ratowniczymi związanymi z usuwaniem skutków powodzi w miejscowości Łagów;
• w lipcu 2012 roku brał czynny udział w działaniach po wybuchu i pożarze na jednym z bloków w elektrowni TURÓW w Bogatyni;
• w lipcu 2012 roku brał czynny udział w działaniach ratowniczo gaśniczych podczas pożaru zakładu produkcyjnego IMKA w Lubaniu;
• w kwietniu 2018 r. w Zgorzelcu wraz z zastępem udzielał pomocy motocykliście potrąconemu przez samochód. Wykonując badanie urazowe, zaopatrzenie ran oraz stabilizację poszkodowanego czynnie przyczynił się do ratowania życia poszkodowanego;
• w sierpniu 2018 r. wraz z zastępem udzielał pomocy z zakrsu KPP osobie która utraciła przytomność podczas przyjęcia weselnego. Zastępy PSP zostały zadysponowane na miejsce zdarzenia z uwagi na brak karetki pogotowia ratunkowego na terenie Zgorzelca. Po dojeździe ustalono, że osobą poszkodowaną zajmował się uczestnik wesela (ratownik medyczny) wykonując RKO. Strażacy wraz ze st. ogn. Zbigniewem Tyranowskim przejęli poszkodowanego, a skuteczne użycie sprzętu AED wraz z profesjonalnie przeprowadzoną resuscytacją krążeniowo-oddechową, przywróciło osobie poszkodowanej paametry życiowe oraz przytomność;
• w lutym 2019 r. podczas powrotu ze służby do domu był świadkiem wypadku drogowego dwóch pojazdów w Czerwonej Wodzie. Na miejscu zdarzenia udzielił pomocy dwóm osobom poszkodowanym. Działania jego polegały na zabezpieczaniu ran u poszkodowanych, stabilizacji odcinka szyjnego u jednej z poszkodowanych osób oraz udzielaniu wsparcia psychicznego do czasu przybycia zastępów PSP oraz ZRM.
St. ogn. Zbigniew Tyranowski pełnił także służby nieetatowego dyżurnego SK. Właściwe dysponowanie sił i środków do zdarzeń przyjmowanych na telefony alarmowe 998 i 112 wielokrotnie przyczyniło się do ograniczenia strat podczas zdarzeń.
W czasie służby odznaczony został:
• brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, oraz
• srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Mł. ogn. Adam Wojciechowski był zatrudniony w Komendzie Powiatowej PSP w Zgorzelcu od 02.01.2003 r. W pierwszym roku służby ukończył kurs kwalifikacyjny szeregowych PSP w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, następnie w roku 2014 ukończył szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Podczas 17 lat służby awansował kolejno od stażysty, poprzez młodszego ratownika kierowcę do stanowiska operatora sprzętu specjalnego. Jego wiedza z zakresu sprzętu wielokrotnie przyczyniła się do szybkiej naprawy sprzętu specjalistycznego.
Przez ten okres służby dał się poznać jako funkcjonariusz zdyscyplinowany z odpowiednią kulturą osobistą oraz potrafiący pracować w zespole. W latach 2016-2018 wykazywał duże zaangażowanie
i inicjatywę w poprawę warunków socjalno-bytowych JRG, naprawę pojazdów oraz sprzętu będącego w dyspozycji Komendy w Zgorzelcu. Brał udział w szkoleniach i ćwiczeniach podnosząc swój zasób wiedzy pożarniczej i umiejętności praktycznych.
Posiada duże doświadczenie zawodowe, które wykorzystywał w trakcie prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych, zdobyte doświadczenie przekazywał młodszym stażem strażakom w tym druhom OSP. W trakcie likwidacji zdarzeń wykazywał spokój i opanowanie. Wykazał duży profesjonalizm podczas licznych akcji ratowniczo-gaśniczych, w tym m.in.:
• w sierpniu 2010 r. brał udział w działaniach związanych z likwidacją skutków powodzi, która wystąpiła w powiecie zgorzeleckim;
• w lipcu 2012 r. brał czynny udział w działaniach po wybuchu i pożarze na jednym z bloków energetycznych Elektrowni TURÓW w Bogatyni;
• w styczniu 2014 r. w Zgorzelcu brał czynny udział w działaniach ratowniczych podczas wypadku dwóch pojazdów osobowych, gdzie jeden z pojazdów z dużą siłą przebił ogrodzenie i uderzył
w skrzynkę z zaworem gazowym zamontowaną na budynku, doprowadzając do rozszczelnienia i emisji gazu. Jego działania prowadzone były w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym w wypadku, ewakuacji mieszkańców budynku oraz zabezpieczaniu terenu do czasu usunięcia awarii;
• w październiku 2016r. w Zgorzelcu udzielał pomocy kobiecie potrąconej przez samochód osobowy na przejściu dla pieszych. Jego działania polegały na ewakuacji kobiety spod pojazdu a następnie udzieleniu jej pomocy z zakresu KPP, co bezpośrednio przyczyniło się do uratowania jej życia;
• w listopadzie 2017 r. w Zgorzelcu podczas pożaru budynków gospodarczych jego działania
i zaangażowanie przyczyniły się do zapobiegnięcia rozprzestrzenienia się pożaru na budynek mieszkalny i wiaty gospodarcze, gdzie składowane były materiały łatwopalne, w tym ciecze mogące tworzyć mieszaniny wybuchowe;
• w styczniu 2018 r. w Starym Zawidowie podczas pożaru budynków gospodarczych w których składowane były paliwa, jego działania i zaangażowanie nie pozwoliły na rozprzestrzenienie się ognia na zagrożone obiekty.

[See image gallery at www.kppsp.zgorzelec.pl] Opracował: mł. asp. Wojciech Piechowicz
Zdjęcia: mł. ogn. Mirosław Sidor