Odprawa minister MSWiA w dolnośląskiej KW PSP

12 lipca br. w KW PSP we Wrocławiu odbyła się robocza odprawa służbowa minister MSWiA, Elżbiety Witek z kierowniczą kadrą KW PSP we Wrocławiu oraz podległych komend miejskich i powiatowych PSP Dolnego Śląska. Już na wstępie pani minister, w kontekście oceny działania służb, nawiązała do prowadzonej dzień i noc szeroko zakrojonej akcji poszukiwania zaginionego 5 letniego chłopca.  Jak stwierdziła to dramatyczne zdarzenie jednocześnie pokazuje  ogromne zaangażowanie oraz bliską współpracę wszystkich służb, w tym strażaków, jaka ma miejsce zawsze, a szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

  W trakcie odprawy minister Witek przedstawiła główne zadania stojące przed resortem, na rzecz dalszej poprawy  stanu bezpieczeństwa państwa, akcentując, iż temu służy realizacja ogólnopolskiego programu modernizacji do 2020 r. o łącznej wartości 9 mld.200 mln.zł. Jak podkreśliła, dalsza modernizacja wszystkich  struktur bezpieczeństwa, w tym także PSP i OSP,  jest podstawowym warunkiem uzyskania celu nadrzędnego jakim jest skuteczna ochrona obywateli przed wszelkimi  zagrożeniami.

Tymczasem rozmaitych dramatycznych zdarzeń jest wiele, o czym świadczą choćby niszczycielskie anomalia pogodowe. W naszej zbiorowej pamięci pozostaje m.in. stosunkowo niedawna tragedia, która wydarzyła się na jednym z letnich obozów harcerskich. Dlatego  minister Witek wraz z komendantem głównym KG PSP odwiedzą w najbliższych dniach jeden z obozów młodzieżowych. Chcą na miejscu przekonać się jak w praktyce realizowane są obowiązki związane z  zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom  i młodzieży przebywającym na wakacyjnym wypoczynku.

W Polsce, co także warto odnotować wciąż mamy niekończącą się lawinę zdarzeń drogowych. Minister Witek przyznała, że co minutę trafia na jej biurko informacja o kolejnym zdarzeniu i działaniach ratowniczych służb, w tym strażackich. W tej wypadkowej statystyce swój znaczący udział ma także województwo dolnośląskie. Na Dolnym Śląsku miano „śmiercionośnej” zyskała sobie autostrada A4, ale bardzo wiele zdarzeń ma miejsce także na drodze S3.

W ocenie minister Witek, konieczność wzmocnienia sytemu bezpieczeństwa wymaga m.in. zwiększonego wsparcia współdziałających z PSP jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Niezależnie od pokaźnych kwot przeznaczonych na zakup nowych samochodów i sprzętu dla OSP, jeszcze w tym roku minister MSWiA rozdysponuje kwotę 82 mln. zł. na potrzeby OSP w dziedzinie szkolenia i edukacji, szczególnie obejmującej ratownictwo, a także wszelkiego rodzaju zawodów w sportach pożarniczych. W procesie właściwego rozdziału tych środków minister Witek liczy na wsparcie ze strony komendantów wojewódzkich PSP.

Dalszy postęp w dziedzinie umacniania bezpieczeństwa wymaga działań wielokierunkowych i kompleksowych. Omawiając ten problem komendant dolnośląskiej PSP st. bryg. Adam Konieczny wskazał na  znaczenie utworzonego we Wrocławiu Centrum zarządzania bezpieczeństwem województwa dolnośląskiego. W powstałym kompleksie mieszczą się m.in. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP, a także pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania KW PSP we Wrocławiu.

  Funkcjonujący w Centrum system informatyczny i telekomunikacyjny odpowiada światowym standardom. W kolejnych latach nastąpi dalsza znacząca poprawa funkcjonowania sprzętu łączności połączona z jego unifikacją w skali całego województwa. Jednocześnie realizowane będą inne inwestycje mające zasadnicze znaczenie dla sprawnego funkcjonowania dolnośląskiej PSP. Prezentując te zamierzenia zastępca komendanta wojewódzkiego dolnośląskiej PSP st. bryg. Piotr Grzyb, wskazał na zadania, które będą realizowane według wytycznych KG PSP. Powstaną  nowe siedziby  KP PSP i JRG w : Bolesławcu, Kłodzku i Wrocławiu. Zmodernizowane zostaną  siedziby komend powiatowych i JRG PSP w Lwówku Śląskim, Jaworze, Zgorzelcu i Jeleniej Górze.

 Te i szereg innych działań, służą realizacji programu wzrostu ratowniczej efektywności całej dolnośląskiej formacji strażackiej. Nowoczesna, dobrze wyposażona i skuteczna w działaniach ratowniczych dolnośląska straż pożarna jest cenionym partnerem w rozwijanej współpracy z naszymi sąsiadami z Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czech. O jakościowym postępie świadczy m.in. także włączenie wałbrzyskiej SGPR do działań strukturze USAR.  

Szereg pozytywnych wskaźników charakteryzujących dolnośląską PSP i OSP, uzasadniają przekonanie, iż Dolny Śląsk jest dobrym przykładem realizacji rządowej polityki umacniania i rozwoju powszechnego systemu bezpieczeństwa. Minister Elżbieta Witek nie ukrywała przy tym, że  zna te realia szczególnie dobrze ponieważ jako mieszkanka województwa dolnośląskiego i posłanka na Sejm RP, obserwowała  na bieżąco funkcjonowanie i rozwój całego systemu bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku. Obecnie, jako minister resortu spraw wewnętrznych pragnie te obserwacje, wnioski i doświadczenia wzbogacić i wykorzystać do realizacji celów prowadzonej polityki resortowej.

Tekst i zdjęcia Lech Lewandowski