Odprawa szkoleniowa w KW PSP

W dniach 25-27 bm. w KW PSP odbyła się odprawa szkoleniowa dla dowódców specjalistycznych grup ratowniczych PSP województwa dolnośląskiego. Odprawę otworzył zastępca komendanta wojewódzkiego PSP
st. bryg. Marek Kamiński. Podczas odprawy poszczególne zagadnienia prezentowali 
mł. bryg. Andrzej Góralski, mł. bryg. Aleksander Kucharczyk, mł. bryg. Jerzy Ciężki.  Głos zabierali także dowódcy poszczególnych  SGR.

Jednym z głównych celów odprawy było dokonanie podsumowania funkcjonowania specjalistycznych grup ratowniczych. Przy tej okazji, w oparciu o wybrane  działania ratowniczo – gaśnicze oraz ćwiczenia, formułowano uwagi I wnioski na przyszłość.  Omawiano także kwestie związane z organizacją procesu szkolenia, w tym nabywania uprawnień specjalistycznych według zasad doskonalenia zawodowego, a także zasady finansowania m. in. ćwiczeń i szkoleń. Wiele miejsca poświęcono problematyce zaplanowanych na ten rok warsztatów i ćwiczeń. Omawiana podczas odprawy problematyka stanowiła  podstawę do przeprowadzonej w końcowej fazie odprawy szkoleniowej dyskusji i wymiany poglądów.