Odprawa szkoleniowa w KW PSP

21.bm. w KW PSP odbyła się odprawa szkoleniowa kadry dowódczej Dolnośląskiej Brygady Odwodowej Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Wśród celów tego przedsięwzięcia organizatorzy  wyszczególnili realizację planu doskonalenia zawodowego, aktualizację wiedzy i umiejętności osób funkcyjnych oraz wymianę doświadczeń. Szkoleniu przewodniczył zastępca komendanta wojewódzkiego dolnośląskiej PSP st.bryg. Marek Kamiński.

            W ramach odprawy podjęto szereg tematów, które omówili mł.bryg. Andrzej Góralski, mł.bryg. Aleksander Kucharczyk, mł. bryg. Tomasz Grelak (gościnnie z KW PSP Poznań),st.bryg. Piotr Durał, st. kpt Janusz Wasylko, asp. Marcin Mróz, a także mł. ASP. Przemysław Rogalewicz i mł.ogn. Radosław Woliński. Przedyskutowano m.in. kwestie przepisów i zadań obowiązujących dowódców COO oraz organizację wyjazdu zagranicznego na podstawie akcji gaszenia pożarów lasów w Szwecji. Przy tej okazji podjęto także zagadnienia związane z techniką i taktyką prowadzonych działań. Przeprowadzono również warsztaty poświęcone organizacji  łączności i pracy sztabu.

W końcowej fazie odprawy szkoleniowej jej uczestnicy w ramach dyskusji wymieniali uwagi i zgłaszali wnioski do dalszej pracy.