Odra postraszyła

Żródło: KP PSP Oława

Wciąż utrzymuje się wysoki poziom Odry, co widać przejeżdżając mostem w centrum Oławy. Rzeka rozlała się szeroko… ale jej poziom powoli się obniża. Najwyższy pomiar odnotowano wczoraj (środa 24.06.) późnym wieczorem – wynosił 624cm. To dużo powyżej poziomu alarmowego, który wynosi 560cm, ale jak pokazują doświadczenia, nie przekłada się to jeszcze na rzeczywiste zagrożenie. Podczas pamiętnej powodzi w 1997 roku poziom lustra Odry osiągnął tutaj wysokość 766cm. Przez ostatnie 23 lata dużo jednak się zmieniło. Wnioski z tamtej powodzi, a także z powodzi w 2010 roku, zostały wyciągnięte. Zmodernizowano (podwyższono i wzmocniono) część wałów przeciwpowodziowych oraz wybudowano nowe w miejscach, gdzie podczas powodzi strażacy budowali je z worków z piachem.

Rosnący poziom wody oraz świadomość, że zasilająca ją Nysa Kłodzka zebrała duże ilości wody opadowej w zeszły weekend, były podstawą do ogłoszenia przez Starostę Oławskiego alarmu przeciwpowodziowego, który obowiązuje od wtorku, od godziny 1200. Jeszcze przed ogłoszeniem alarmu przedstawiciele Powiatowego Zarządzania Kryzysowego oraz Komendy Powiatowej PSP w Oławie dokonali sprawdzenia newralgicznych miejsc, które odpowiadają za ochronę przed powodzią ze strony rzeki Odra. Sprawdzono wał przeciwpowodziowy od Lipek, aktualny poziom wód na obszarze zalewowym, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 455 oraz wały i urządzenia hydrotechniczne na terenie Jelcza-Laskowic.

Utrzymujący się, mimo iż powolny, wzrost poziomu Odry oraz opady deszczu w czwartek przełożyły się podwyższenie stanu wód na terenie zalewowym. Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego, popołudniu zaczęły też trafiać zgłoszenia o zalanych piwnicach oraz zagrożonych posesjach. W kilku miejscach strażacy rozstawili pompy by usunąć napływającą wodę, również wspierając służby miejskie. Monitorując stan wałów przeciwpowodziowych, strażacy stwierdzili w wielu miejscach widoczny wzrost poziomu wody, wciąż jednak z bezpiecznym zapasem.

Sytuacja uległa znaczącej poprawie w czwartek. Brak opadów i powolny spadek poziomu Odry pozwolił odetchnąć służbom. Obecnie, tylko w miejscowości Łęg strażacy z OSP Jelcz-Laskowice prowadzą działania związane z odpompowywaniem wody, która w wyniku intensywnych opadów zebrała się w okolicy.

Tym razem natura odstąpiła od sprawdzenia skuteczności nowych wałów przeciwpowodziowych zabezpieczających zalane podczas wcześniejszych powodzi tereny. Warto tu zaznaczyć, iż jeszcze we wrześniu ubiegłego roku strażacy z KP PSP w Oławie wraz z przedstawicielami Powiatowego Zarządzania Kryzysowego oraz Zarządzania Kryzysowego z Jelcza-Laskowic sprawdzali skuteczność zabezpieczeń przeciwpowodziowych na drodze wojewódzkiej nr 455 – relacja z ćwiczeń „Wrzesień 2019”