Oferta dla maturzystów

Tuż przed maturą kwitły kasztany” – śpiewał Wojciech Gąsowski, ale też trzeba dopowiedzieć, że równocześnie w głowach maturzystów „kwitły”  rozmaite pomysły na studia i dalsze dorosłe życie. W cenie były więc wszelkie dobre rady  dotyczące życiowego wyboru.

            W tym roku uczniowie klas maturalnych  Bolesławca otrzymali dodatkową cenną informację w tej tak ważnej życiowej sprawie. 19 marca br.w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki,  oficerowie  KP PSP przeprowadzili spotkanie z młodzieżą klas maturalnych bolesławieckich szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiając ofertę edukacyjną szkół pożarniczych.

            Spotkanie prowadzili absolwenci szkół pożarniczych mł. bryg. Andrzej Śliwowski – komendant powiatowy PSP w Bolesławcu, mł. bryg. Janusz Gabryś – zastępca dowódcy JRG i st. kpt. Sylwester Łasocha – dowódca zmiany. Mówcy m.in. podkreślali, że oferta edukacyjna  PSP jest atrakcyjna i zróżnicowana. W strukturach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej funkcjonują bowiem cztery szkoły, przygotowujące do zawodu strażaka.

Najbardziej renomowana jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, której absolwenci uzyskują  tytuł inżyniera pożarnictwa i pierwszy stopień oficerski. Natomiast absolwenci trzech pozostałych szkół  zdobywają  tytuły technika pożarnictwa i kontynuują dalszą służbę w korpusie aspiranckim.

W trakcie spotkania z młodzieżą omawiano także warunki konieczne do pełnienia służby w strukturach PSP. Mówcy poinformowali młodzież o zasadach naboru do SGSP w Warszawie, a także pozostałych szkół. Zwracali szczególną uwagę na znaczenie bardzo dobrego zdania matury, szczególnie z konkretnych przedmiotów. Jak wskazywali  ważne jest także wykazanie się odpowiednią sprawnością fizyczną poprzez zdanie testu sprawności fizycznej.

Po ukończeniu szkoły pożarniczej, o czym także należy wiedzieć,  jest obowiązek podjęcia służby w jednostkach organizacyjnych PSP. Oficerowie, którzy spotkali się z bolesławiecką młodzieżą nie ukrywali, że bardzo chcieliby, aby dzisiejsi maturzyści, którzy zdecydują się wybrać zawód strażaka, trafili właśnie do bolesławieckiej komendy. Jak bowiem poinformowali przez ostatnie lata nie było, niestety przypadku, aby zatrudniono strażaka – absolwenta uczelni bądź szkoły, pochodzącego  z ziemi bolesławieckiej. Ostatni taki przypadek miał miejsce w 1994r. Więc może obecnie to się zmieni…