Oławskie Dożynki

Żródło: KP PSP Oława

Mszą Świętą, podczas której dziękowano za plony w tym niełatwym dla rolników sezonie, rozpoczęły się Dożynki Gminy Oława. W tym roku to Gać była miejscem, gdzie spotkali się rolnicy i mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele władz samorządowych. Starostowie przekazali na scenie bochen chleba, upieczonego z mąki z tegorocznych plonów gospodarzom, którymi byli Zastępca Wójta Teresa Jurijków-Górska oraz przedstawiciel miejscowości Gać Jan Kownacki.

Po mszy nastąpiły przywitania oraz podziękowania odczytywane przez przedstawicieli różnych instytucji, odczytany został również list prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Następnie nastąpiła szczególnie miła i uroczysta chwila dla strażaków gminy Oława. Z rąk gospodarzy gminy, kluczyki do nowego samochodu gaśniczego odebrali dh Tadeusz Frysztak Komendant Gminny OSP oraz dh Stanisław Druszcz Prezes OSP Owczary. W ten sposób potencjał ratowniczy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu oławskiego wzbogacił się o średni samochód ratowniczo gaśniczy GBA na podwoziu Volvo. Jego zakup został sfinansowany ze środków gminy, dotacji z budżetu Państwa, Funduszu Ochrony Środowiska oraz środków Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Nowy samochód z pewnością przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa powiatu i będzie w pełni wykorzystywany przez strażaków OSP Owczary. Jednocześnie, władze gminy poinformowały, iż wkrótce rozpocznie się remont remizy w Owczarach, a więc również baza socjalna zostanie zmodernizowana, by zapewnić ratownikom odpowiednie warunki do niełatwej służby, jaką pełnią. W imieniu oławskich strażaków, podziękowania za dotychczasową współpracę i gratulacje z okazji nowego pojazdu złożył bryg. Krzysztof Gielsa Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Oławie.

Jednostka OSP z Owczar jest jedną z ośmiu jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie oławskim. Zlokalizowana w południowo-wschodniej części powiatu, w bezpośredniej bliskości autostrady A4, stanowi ważny element systemu bezpieczeństwa. Dzięki zaangażowaniu druhów, którzy regularnie podnoszą poziom swojego przeszkolenia oraz wykazują się dużą dyspozycyjnością, pomoc osobom poszkodowanym udzielana jest jeszcze przed przybyciem jednostek oławskiej PSP.