Oławskie ”Medykalia”

Już po raz drugi strażacy KP PSP w Oławie uczestniczyli w ćwiczeniach z zakresu ratownictwa medycznego, tym razem pod nazwą MEDYKALIA 2017. To forma doskonalenia zawodowego w obszarze szczególnie ważnym dla strażaków, gdyż często to oni, jako pierwsi, podejmują działania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, by ratować życie osób poszkodowanych w pożarach i wypadkach.

W ramach ćwiczeń przygotowano pięć stanowisk, na których ćwiczyły trzyosobowe zespoły, reprezentujące każdą zmianę służbową JRG  w Oławie oraz Jelczu-Laskowicach. Za przygotowanie stanowisk, a więc scenariuszy, gdzie doszło do tragicznego wypadku, odpowiadali ratownicy medyczni, którzy są jednocześnie strażakami oławskiej komendy. Tę szczególną formę ćwiczeń praktycznych przygotował zespół strażaków w składzie: st. sekc. Paweł Kuszyk, sekc. Dawid Mularczyk, pod przewodnictwem st. sekc. Wojciecha Stachowiaka. Ich kreatywność i doświadczenie pozwoliły stworzyć bardzo realne warunki do ćwiczeń. Pomoc udzielana była osobom, które uległy wypadkowi podczas prac na wysokości, narażone były na działanie substancji niebezpiecznych, zostały przygniecione ciężkimi elementami lub uczestniczyły w wypadku samochodowym. Na jednym ze stanowisk oławscy strażacy musieli również ratować wędkarza, który wypadł z pontonu podczas wędkowania na terenie piaskowni koło Minkowic Oławskich. Tutaj trenerem był Daniel Iwański z OSP Minkowice Oławskie, a jednocześnie członek Grupy Ratownictwa Wodnego.

Inicjatywa oławskich strażaków została wsparta przez firmy i instytucje działające na terenie powiatu oławskiego. W przygotowaniu uczestniczyli również pozoranci z OSP Biskupice Oławskie, Minkowice Oławskie i Bystrzycy. Jednym z pozorantów był strażak z JRG Jelcz-Laskowice ogn. Marcin Czyż, który w wyniku wypadku motocyklowego podczas powrotu ze służby został częściowo sparaliżowany. Mimo to, wciąż towarzyszy swoim kolegom-strażakom i uczestniczy w życiu jednostki.

Ćwiczenia zostały pozytywnie ocenione przez obserwatorów z KW PSP we Wrocławiu – st. str. Wojciecha Kopackiego wojewódzkiego koordynatora działań medycznych oraz st. sekc. Patrycję Woron – psychologa dolnośląskiej PSP.