Oleśnicki „Sprawdzian 2018”

To były na Dolnym Śląsku pierwsze z całej serii ćwiczenia z cyklu „Sprawdzian 2018”, których przeprowadzenie polecił komendant główny PSP. Zgodnie z rozkazem te szkoleniowe przedsięwzięcia mają charakter niezapowiedziany, a ich nadrzędnym celem jest m.in. sprawdzenie gotowości jednostek strażackich oraz służb współdziałających do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych w sytuacji zwiększonych o tej porze roku zagrożeń. Takimi zaś są w chwili obecnej zwłaszcza pożary lasów, ponieważ brak opadów i wypalanie traw powodują zwiększenie zagrożenia pożarowego. Ale w poleceniu komendanta Suskiego przewidziano także działania strażaków w warunkach powodzi. Jak bowiem pokazują statystyki w miesiącach wiosenno letnich możliwe są także nadmierne opady i związane z tym zagrożenia.

Realizując postawione zadanie,8 maja br., bez wcześniejszych zapowiedzi z KW PSP we Wrocławiu wydano dyspozycję o rozpoczęciu niezapowiedzianych ćwiczeń „Sprawdzian 2018” na terenie powiatu oleśnickiego. Padły rozkazy wykonawcze i wkrótce ratownicza maszyneria pracowała już na wysokich obrotach. Na miejscu koncentracji sił, w Dobroszycach okazało się, że oprócz sił ratowniczych powiatu oleśnickiego, w ćwiczeniach wezmą również jednostki OSP z kompanii gaśniczych WOO.

Łącznie w punkcie  przyjęcia sił i środków stawiło się 13 zastępów gaśniczych, wśród których były także jednostki spoza powiatu oleśnickiego ,a mianowicie zastępy z powiatów oławskiego i milickiego. Naczelnik wydziału operacyjnego wrocławskiej KW PSP mł. bryg. Andrzej Góralski przedstawił założenia ćwiczeń. Zgodnie ze scenariuszem wybuchł  pożar uprawy leśnej w pododdziale 32h leśnictwa Strzelce. Należało podać minimum 4 prądy gaśnicze oraz zorganizować zaopatrzenie wodne ze zbiornika oddalonego o ok. 1 km od symulowanego miejsca pożaru.

Dowodzący ćwiczeniami, którym został wyznaczony przez zespół organizacyjny ćwiczeń mł. kpt. Artur Nakonieczny z KP PSP w Miliczu, miał również za zadanie zorganizować zaopatrzenie wodne wykorzystując przetłaczanie oraz dowożenie wody. Jego zadaniem było także nawiązanie współpracy ze specjalistą ds. ppoż. i ochrony lasu Nadleśnictwa Oleśnica, Piotrem Gorzelakiem. W ramach współdziałania z przedstawicielami Nadleśnictwa Oleśnica Lasów Państwowych zadysponowano na miejsce pożaru samolot gaśniczy. Uruchomiono również punkt zaopatrzenia w wodę dla samolotu gaśniczego na byłym lotnisku wojskowym w Oleśnicy, gdzie zadanie to realizował zastęp z JRG w Oleśnicy. Równolegle zorganizowano system  łączności radiowej, a przedstawiciele nadleśnictwa oraz gospodarzy ćwiczeń reprezentowani  przez zastępcę komendanta KP PSP Oleśnicy bryg. Andrzeja Fischera, czuwali nad prawidłowym przebiegiem działań.

Jak zaznaczył na podsumowaniu ćwiczeń przybyły na miejsce zastępca komendanta wojewódzkiego PSP we Wrocławiu st. bryg. Marek Kamiński ,kolejne niezapowiedziane ćwiczenia, będą przeprowadzane do połowy czerwca na terenie całego województwa dolnośląskiego. Ich celem jest nie tylko sprawdzenie mobilności jednostek, współpraca zastępów z różnych powiatów na miejscu ćwiczeń, ale także  zacieśnienie współpracy pomiędzy właściwymi jednostkami i instytucjami.