Opłatkowe spotkanie

We wrocławskim  Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym, odbyło się bożonarodzeniowe spotkanie opłatkowe dolnośląskich  strażaków. W uroczystości wzięli także udział:  arcybiskup Józef Kupny, poseł na Sejm RP Elżbieta Witek, przedstawiciele DUW, wojska i policji, GOPR,WOPR, GDDKiA, a także WFOŚi GW i ZEiR RP. Wszystkich przybyłych, w imieniu własnym oraz dolnośląskich strażaków zawodowych i ochotników, a także strażaków emerytów, powitał dolnośląski komendant wojewódzki PSP st.bryg. Adam Konieczny.

W trakcie uroczystości, w okolicznościowych wystąpieniach, skierowano pod adresem strażaków wiele świątecznych życzeń ,a zarazem podziękowań za rzetelną służbę i pracę. Komendant Konieczny w okolicznościowym wystąpieniu zaznaczył, że ten rok był z wielu względów trudny, ale też owocny w dokonania, a w szczególności inwestycyjne. W tym roku bowiem zakończona  została bardzo ważna dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców województwa inwestycja, jaką jest Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego. W ramach tej inwestycji powstała także nowa siedziba KW PSP we Wrocławiu.

 Na nietuzinkowe dokonania dolnośląskich strażaków wskazywali w swoich wystąpieniach także goście strażackiej Wigilii. Wyrazy uznania, serdeczne gratulacje i życzenia złożyli  strażakom arcybiskup Kupny, a także kapelan dolnośląskich strażaków ks.Artur Szela. W trakcie uroczystości, dzieci, z wrocławskiego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 13, pod artystycznym kierownictwem Angeliki Danił, pięknie zaśpiewały kolędy. Były też świąteczne paczki, które wręczył dzieciom komendant Konieczny. Po oficjalnej części uroczystości zakończonej połamaniem się opłatkiem, wszyscy obecni zostali zaproszeni na tradycyjny wigilijny poczęstunek.

 

 

Tekst i fot Lech Lewandowski