Opłatkowe spotkanie strażaków

16 grudnia br. Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu , odbyło się wigilijne spotkanie opłatkowe dolnośląskich  strażaków. W  uroczystości wzięli także udział liczni zaproszeni goście. Wszystkich zebranych, wśród których byli m.in. Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, Poseł na Sejm RP Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski  Jarosław Obremski oraz Arcybiskup  Metropolita Wrocławski ks. Józef Kupny, powitał Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu nadbryg. Adam Konieczny.

W trakcie uroczystości, skierowano pod adresem strażaków wiele świątecznych życzeń ,a zarazem podziękowań za rzetelną służbę i pracę. Komendant Konieczny w okolicznościowym wystąpieniu zaznaczył, że ten rok choć pod wieloma względami niełatwy, obfitował w szereg znaczących dokonań, szczególnie w sferze inwestycji i poprawy wyposażenia w sprzęt ratowniczy, które pomnażają bogaty dorobek strażackiej formacji

Na nietuzinkowe dokonania dolnośląskich strażaków wskazywali w swoich wystąpieniach także goście strażackiej Wigilii. Wyrazy uznania, serdeczne gratulacje i życzenia, złożyli  strażakom m.in. także ksiądz arcybiskup Józef Kupny, oraz kapelan dolnośląskich strażaków ks. Artur Szela. Za ofiarną służbę społeczeństwu dziękowali strażakom marszałek Witek, a także wojewoda Obremski.

W trakcie uroczystości z koncertem kolęd wystąpiły dzieci, z wrocławskiego przedszkola Bailandia,  a ponadto kolędy odegrało  trio na instrumentach dętych. Natomiast harcerze z Chorągwi Dolnośląskiej ZHP przybyli na wigilijne spotkanie z Betlejemskim Światłem Pokoju. Po oficjalnej części uroczystości zakończonej połamaniem się opłatkiem, wszyscy obecni zostali zaproszeni na tradycyjny wigilijny poczęstunek.