Opłatkowe spotkanie

           21 grudnia br., we wrocławskim  Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym, odbyło się bożonarodzeniowe spotkanie opłatkowe dolnośląskich  strażaków. Tegoroczna uroczystość dzielenia się opłatkiem i składania świątecznych oraz noworocznych życzeń, miała wyjątkową oprawę. Przede wszystkim ów wyjątkowy nastrój stwarza samo miejsce spotkania bożonarodzeniowego. Ponadto do seminarium przybyli na strażacki opłatek dostojni goście – arcybiskup Józef Kupny, minister Beata Kempa i wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Obecni byli także przedstawiciele wojska i policji,służb więziennictwa, GOPR,WOPR, GDDKiA, a także WFOŚi GW. Wszystkich przybyłych, w imieniu własnym oraz dolnośląskich strażaków zawodowych i ochotników, a także strażaków emerytów, powitał dolnośląski komendant wojewódzki PSP st.bryg. Adam Konieczny.

W trakcie uroczystości, w okolicznościowych wystąpieniach, skierowano pod adresem strażaków wiele ciepłych słów. Komendant Konieczny przypomniał przy tej okazji, że ten rok był niezwykle trudny, ale też owocny w dokonania. Jak podkreślił strażacy z powodzeniem wypełnili niełatwe zadania ratownicze i są gotowi do podjęcia nowych wyzwań. A te, realizowane w przyszłym roku, także będą wymagały wiele wysiłku. Niezależnie bowiem od bieżących obowiązków ratowniczych,  będą realizowane nowe ambitne projekty, związane m.in. z przebudową wrocławskiej KW PSP i stworzeniem polsko – czeskiego centrum wychodzenia z traum po trudnych akcjach ratowniczych.  Mówili o nich zarówno arcybiskup Kupny, jak też minister Kempa i wojewoda Hreniak, który przy tej okazji podkreślił wielką kreatywność komendanta dolnośląskiej PSP.

W trakcie oficjalnej części uroczystości, wojewoda Paweł Hreniak  wręczył  strażakom wrocławskiej KW PSP, mikołajkowy bardzo atrakcyjny upominek. Zgodnie z tradycją wszystko odbyło się za pośrednictwem obecnego na miejscu Świętego Mikołaja, a stosowny tekst, spisany w żartobliwej formie głosił, że ten prezent to …samochód Ford Transit. Po oficjalnej części uroczystości zakończonej połamaniem się opłatkiem, wszyscy obecni zostali zaproszeni na tradycyjny wigilijny poczęstunek.

 Tekst i fot Lech Lewandowski