OSP z Gminy Miłkowice otrzymują nowy sprzęt ratowniczy.

Żródło: KM PSP Legnica

Dnia 19 lipca 2018 r. jednostki OSP z gminy Miłkowice otrzymały nowoczesny sprzęt ratowniczy, który został zakupiony ze środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości. Jednostki OSP otrzymały między innymi zestaw hydrauliczny Holmatro, zestawy do ratownictwa medycznego PSP R1, przecinarkę do stali i betonu, podporę ratowniczą, defibrylator oraz detektor wielogazowy za łączną kwotę 94 777,56 zł. Uroczystego przekazania sprzętu druhom z jednostek OSP dokonał Wójt gminy Miłkowice Pan Dawid Stachura w obecności Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy bryg. Zdzisława Sokoła oraz Zastępcy mł. bryg. Wojciecha Huka. Nowoczesny sprzęt jakim będą dysponować ochotnicy zwiększy skuteczność podejmowanych działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP.