Ostatnie pożegnanie st.bryg. w st. spocz. Romualda Drobnickiego

5 sierpnia br.na wrocławskim Cmentarzu Grabiszyńskim odbył się pogrzeb st. bryg. w st.spocz. Romualda Drobnickiego. W uroczystości udział wzięli najbliżsi zmarłego, przedstawiciele KW PSP oraz KM PSP we Wrocławiu, komendanci komend powiatowych i miejskich PSP województwa dolnośląskiego, a także koledzy ZEiR RP. W okolicznościowych wystąpieniach przypomniano postać zmarłego strażaka, który całe swoje dorosłe życie poświęcił strażackiej służbie.

            Na szczególne zasługi śp. st.bryg. w stanie spoczynku Romualda Drobnickiego, wskazał w liście skierowanym do rodziny i najbliższych, komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak. Jak m.in. stwierdził zmarły to wieloletni i zasłużony oficer pożarnictwa, dowódca, wychowawca, aktywny działacz na rzecz środowiska ochotniczego. Trudno ukryć żal po stracie człowieka o tak wielkich zasługach dla ochrony przeciwpożarowej.

Postać zmarłego, jego bogaty dorobek wypracowany w strażackiej służbie, przywołał w swoim wystąpieniu zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP, st. bryg. Bogusław Brud. Jak m.in. stwierdził w osobie św. pamięci st. bryg. w st. spocz. Romualda Drobnickiego żegnamy zasłużonego oficera pożarnictwa, wychowawcę kolejnych strażackich pokoleń, a także wspaniałego kolegę.