Panel polskich i czeskich ekspertów

          Rozwojowi polsko – czeskiej współpracy transgranicznej poświęcony został panel ekspertów, który odbył się w dniach 14-15 grudnia br, w Wałbrzychu. W trakcie obrad, które otworzył zastępca komendanta wojewódzkiego dolnośląskiej PSP. bryg. Piotr Grzyb, omówiono szereg zagadnień związanych z realizacją projektu „Bezpieczne pogranicze”. Jak podkreślił brygadier Grzyb, zasadniczym celem panelu jest przedyskutowanie możliwości rozwoju współpracy przygranicznej jednostek pożarniczych obu krajów, zwłaszcza w dziedzinie ratownictwa technicznego i chemicznego.

       W toku obrad przedstawiono i porównano dokumenty regulujące wymianę informacji o zdarzeniach przez stanowiska kierowania PSP i centra operacyjno – informacyjne HSZ w poszczególnych województwach. Chodzi m.in. o plany ratownicze porozumienia, memoranda i inne dokumenty wymagające unifikacji. Omawiano warunki i możliwości dalszego ułatwienia współpracy, przedstawiono przy tym statystykę zdarzeń w ostatnich dwóch latach i na podstawie danych zastanawiano się nad tym, jak usprawnić współdziałanie w sytuacjach kryzysowych. Chodzi o jak najszybsze powiadamianie i praktyczne reagowanie za zdarzenia, co w praktyce przyczyni się do zwiększenia skuteczności wspólnych działań ratowniczych. W tym kontekście przeanalizowano także rozmieszczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w pasie 25 km polsko – czeskiego pogranicza.

         W trakcie obrad wiele miejsca poświęcono rozwiązaniom szczegółowym, które nierzadko komplikują wzajemną współpracę. Problematyka ta była przedmiotem wystąpień m.in. st.bryg. Marka Kamińskiego, mł.bryg. Aleksandra Kucharczyka, mł.bryg. Pawła Kalińskiego kpt. Tomasza Mieszały, a także zaproszonych zza naszej południowej granicy. Omawiano m.in. proces przyjmowania zgłoszeń alarmowych, dysponowania pojazdów, prowadzenia działań ratowniczych, a także zasady przekazywania miejsca zdarzenia po zakończeniu działań ratowniczo – gaśniczych. Jednym z ważnych punktów wspólnych uzgodnień było ustalenie metodyki i narzędzi do wykonania map obszarów dojazdów jednostek ratowniczych do zdarzeń, a także wypracowanie rozwiązań umożliwiających wymianę danych przestrzennych.

         Obecny panel jest kolejnym przedsięwzięciem wpisującym się w coraz bliższą polsko – czeską współpracę transgraniczną. Dzięki podpisanym na szczeblu rządowym i wojewódzkim porozumieniom, obecnie strażacy obu krajów przekładają decyzje polityków na język codziennej praktycznej współpracy w dziedzinie ratownictwa. Wspólnym owocem tych uzgodnień będzie coraz skutecznie współpraca na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza. (L.L)