Pełnienie funkcji inwestora zastępczego podczas realizacji zadania pn. Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku magazynowo-warsztatowego na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138-144, Etap IVA

Ogłoszenie

SIWZ+załączniki

Informacja z otwarcia

Wynik postępowania