Plan postępowań na 2020 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia w 2020 r.

 

Załaczniki