Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia w 2019 r.

 

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (brutto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania (kwartał/miesiąc)
1 Dostawa 5 sztuk samochodów ratowniczo-gaśniczych z zabudową systemu gaśniczo tnącego do gaszenia pożarów wewnętrznych Dostawa Przetarg nieograniczony 1 565 000,00 zł Styczeń 2019
2 Sprzątanie pomieszczeń KW PSP we Wrocławiu Usługa Przetarg nieograniczony 180 000,00 zł Styczeń 2019
3 Przebudowa i przystosowanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na samochód specjalny wężowy Usługa Przetarg nieograniczony 312 000,00 zł Luty/marzec 2019
4 Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników projektu „Bezpieczne Pogranicze” Dostawa Przetarg nieograniczony 108 322,01 zł Marzec 2019
5 Dostawa 5 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych Dostawa Przetarg nieograniczony 4 300 000,00 zł Maj 2019
6 Dostawa 1 sztuki ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych         Dostawa Przetarg nieograniczony 1 150 000,00 zł Maj 2019