Płoną pola

Żródło: KP PSP Oława

Tylko w lipcu oławscy strażacy 35 razy wyjeżdżali do pożarów pól, ściernisk, łąk i trawników. To ponad 30% wszystkich interwencji odnotowanych w tym miesiącu. Warunki meteorologiczne – wysokie temperatury i niewielkie opady, z pewnością przyczyniły się do tej sytuacji. Jednak bezpośrednią przyczyna pożarów nie jest pogoda… tylko działalność człowieka! Bywa, że jest to nieostrożność np. podczas prac polowych ale zdarza się niestety, że jest to celowe działanie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej już od kwietnia prowadzi kampanię „STOP POŻAROM TRAW”, informując o zagrożeniach związanych z tym nielegalnym i niebezpiecznym procederem. Trzeba dodać, że poza negatywnymi skutkami dla środowiska i stratami majątkowymi, zaangażowanie ratowników w gaszenie pożarów, które zwykle wymagają długiego czasu, może spowodować dłuższy dojazd do innych zdarzeń, gdzie od każdej sekundy zależy ludzkie życie.