Pod lodem !

Żródło: KP PSP Bolesławiec

W ostatnich dniach stycznia 2019 r. strażacy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bolesławcu oraz druhowie z jednostek OSP Trzebień i OSP Warta Bolesławiecka, odbyli ćwiczenia teoretyczne i praktyczne na trzech pokrytych lodem akwenach wodnych: dwa razy w Bolesławcu przy ul. Kościuszki i w Parkoszowie.

W trakcie ćwiczeń omawiano praktyczne zastosowanie procedur z zakresu ratownictwa lodowego. Przybliżono również ratownikom, jak reaguje organizm człowieka na kontakt i długotrwałe przebywanie w zimnej wodzie. Przy użyciu specjalistycznych sań lodowych, rzutek ratowniczych, lin ratowniczych strażacy doskonalili umiejętności związane z podejmowaniem osoby, pod którą załamał się lód. Przyjęto założenie, że osoba ta z powodu wychłodzenia nie potrafi wydostać się z przerębla o własnych siłach.

Zakres szkolenia lodowego obejmował  zagadnienia dotyczące:

– technik ewakuacji poszkodowanych,

– organizacji i bezpieczeństwa akcji ratowniczej na lodzie,

– wyposażenia i sprzętu używanego w ratownictwie lodowym.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych na poziomie podstawowym podczas zdarzeń na obszarach zalodzonych.

Jednocześnie straż pożarna apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności i rozsądku podczas wchodzenia na zamarznięte powierzchnie wodne. Zmienna aura powoduje to, że warstwa lodu jest cienka i niepewna. Upominajmy osoby, a w szczególności dzieci, które nieodpowiedzialnie wchodzą na zamarznięte akweny wodne, gdyż takie wejścia mogą się skończyć tragicznie.

 

TU LINK na stronie Istotne.pl >> Strażacy z JRG Bolesławiec kilka lat temu uratowali wędkarzy, którzy wpadli do przerębla.

Zdjęcia z ćwiczeń