Pod szczególną ochroną strażaków

14 października 2017 r. na terenie Kościoła Pokoju w Jaworze odbyły się kolejne ćwiczenia powiatowe, których celem jest sprawdzenie przygotowania strażaków do ochrony tego cennego zabytku. Wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, jaworski Kościół Pokoju, jest jedną z dwóch świątyń ewangelickich, istniejących na terenie Dolnego Śląska. Podobna, tj. wzniesiona z drewna, gliny
i słomy, jest również w Świdnicy i, rzecz oczywista, obydwa kościoły znajdują się pod szczególną opieką dolnośląskich strażaków.

Tym razem, organizując ćwiczenia, hipotetycznie założono, że w chwili, gdy w kościele przebywała 20 – osobowa grupa zwiedzających, doszło do samobójczego zamachu terrorystycznego.  Na skutek  detonacji ładunku wybuchowego, część osób odniosła obrażenia, a jednocześnie wybuchł pożar, który z uwagi na ogrom materiałów łatwopalnych, błyskawicznie się rozwijał. Taką sytuację zastali wezwani na miejsce zdarzenia strażacy. Ich działania, którymi kierował dowódca JRG Jawor – kpt. Marek Leśnicki, przebiegały dwutorowo.  Jednocześnie bowiem trzeba było ewakuować  osoby poszkodowane i udzielać im kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz prowadzić działania gaśnicze.

W ćwiczeniach uczestniczyły nie tylko zastępy ratownicze z JRG Jawor, ale także ekipy strażaków ochotników z niemal wszystkich jednostek OSP KSRG z terenu powiatu. Dodatkowo do działań włączone zostały zastępy z jednostek OSP z powiatu złotoryjskiego wchodzące w skład  Kompanii Gaśniczej „Złotoryja”. W sumie więc ratowniczej weryfikacji poddane zostały wszystkie siły, jakie w razie konieczności, pozostają w gotowości do podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych.

W trakcie ćwiczeń, które były praktycznym sprawdzianem  powiatowego planu ratowniczego, szczególny nacisk położono na sprawdzenie dróg dojazdowych i możliwości sprawnego współdziałania dużej liczby ratowniczych zastępów.  Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w sytuacji obiektów zabytkowych, do których, ze względu na wąskie drogi i bramy wjazdowe, dojazd jest niejednokrotnie utrudniony. Jednym z ważnych zadań było także sprawdzenie możliwości zaopatrzenia w wodę. Jeżeli bowiem jest to obiekt łatwopalny, to należy przewidywać, że potrzeby w tym względzie będą duże.Istotnym elementem cwiczeń było więc także zorganizowanie  zaopatrzenia wodnego w oparciu o hydrantową sieć miejską oraz budowę punktów czerpania wody na rzece Nysa Szalona.

Ćwiczenia spełniły oczekiwania ich organizatorów, ponieważ zrealizowano wszystkie postawione zadania, a ekipy strażackie wykazały się zarówno dużym zaangażowaniem, jak  i profesjonalizmem. Jak jednak przyznają strażacy najlepiej żeby ich przygotowanie do obrony tego zabytku, było weryfikowane tylko poprzez kolejne ćwiczenia, a nie konieczność podjęcia rzeczywistej akcji.

Lech Lewandowski

Fot. KP PSP Jawor