Podpisanie polsko-czeskich planów ratowniczych

W czeskiej miejscowości Pec u podnóża Śnieżki odbyło się kolejne ważne przedsięwzięcie organizowane w ramach polsko – czeskiej współpracy realizowanej w ramach unijnego programu „Bezpieczne Pogranicze”. W toku tego spotkania podpisane zostały plany ratownicze udzielania pomocy przygranicznej przez jednostki  straży pożarnej województwa dolnośląskiego oraz krajów  nadgranicznych Republiki Czech:  hradeckralowego, libereckiego, ołomunieckiego i pardubickiego. Dokumenty podpisali dolnośląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Adam Konieczny oraz przedstawiciele każdego z czeskich krajów.

            O znaczeniu podpisanych planów ratowniczych przesądza kilka istotnych elementów. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że odtąd ratownicy województwa dolnośląskiego mają z każdym  z czeskich nadgranicznych krajów analogiczne w treści porozumienie o współpracy. Do grona jednostek ratowniczych uczestniczących w tej współpracy włączone zostały także jednostki OSP, a więc zwiększa się zarówno ilość, jak i mobilność zaangażowanych sił i środków. No i, co równie ważne, autorzy planów utworzyli po obu stronach granicy swoiste „obszary chronione” z założeniem, że dla jednostek ratowniczych nadrzędny jest czas dojazdu do miejsca akcji, a nie to, po której stronie granicy potrzebna jest ratownicza interwencja. To wszystko ma swoje znaczenie z punktu widzenie wzrostu skuteczności działań ratowniczych, a o to przecież chodzi.

            Natomiast w drugiej części tego spotkania odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli wymienionych czterech krajów Republiki Czech oraz komend wojewódzkich PSP uczestniczących w programie „Bezpieczne Pogranicze” tj. Katowic, Opola i Wrocławia. Konferencja została poświęcona  wypracowaniu wspólnej metodyki postępowania ratowników z obu państw podczas interwencji dotyczących działań z zakresu ratownictwa wysokościowego. Jak wskazywano, była to kontynuacja dotychczasowej współpracy w tym zakresie. Tego rodzaju  wymiana doświadczeń, wiedzy oraz doświadczenia jest ważna i potrzebna ponieważ skutkuje wzrostem efektywności współdziałania podczas realnych działań ratowniczo-gaśniczych.

            Warto przypomnieć, że obecne przedsięwzięcie jest jednym z ostatnich  zrealizowanych w ramach unijnego programu „Bezpieczne Pogranicze”.  Program ten obejmował okres trzech lat (2017-2019) opiewał na sumę blisko 8 milionów euro. Zgodnie z ideą tego programu, dzięki licznym inicjatywom i inwestycjom na polsko –czeskiej granicy jest dziś znacznie bezpieczniej, a obszary te zyskały na atrakcyjności.(L)