Podsumowanie dla przyszłości

Dolnośląskie jednostki OSP przystąpiły do podsumowania swoich działań w minionym roku. Takie spotkanie poświęcone sporządzeniu bilansu aktywności członków OSP Prusice odbyło sie 24 bm. z udziałem dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg.Adama Koniecznego. Obecność komendanta dolnośląskiej PSP była uzasadniona ważnym miejscem jakie OSP Prusice zajmuje na wojewódzkiej mapie ochotniczych jednostek pożarniczych.
Jak wskazano podczas spotkania, w 2017 roku OSP Prusice uczestniczyła łącznie w 118 działaniach ratowniczych, w tym w 36 pożarach, 82 miejscowych zagrożeniach. Był to udział aktywny i owocny, do czego przyczyniła się nie tylko ofiarna służba druhów, ale też wyposażenie OSP w nowy sprzęt ratowniczy. Jednostka otrzymała bowiem nieodpłatnie zestaw ratownictwa medycznego PSP R1. Dzięki wypracowanym dokonaniom OSP Prusice, została odznaczona medalem srebrnym za zasługi dla pożarnictwa.
Obecne spotkanie poświęcone omwieniu i podsumowaniu działalności za miniony rok, spotkało się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości. Do OSP Prusice przybyli m.in. członek Zarządu Głównego Związku OSP RP dh nadbrygadier Ryszard Dąbrowa, starosta powiatu/prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP dh Ryszard Raszkiewicz, komendant powiatowy PSP w Złotoryi bryg. Tomasz Herbut, kapelan złotoryjskich strażaków dh Krzysztof Czyż, wójt gminy Złotoryja Maria Leśna.
Goście po wysłuchaniu sprawozdań za miniony rok, w toku dyskusji wysoko ocenili miniony okres pracy i służby OSP Prusice. Dziękując za dotychczasową działalność, wskazywano na istniejące możliwości dalszego jej rozwoju. Szczególne znaczenie mają uzgodnienia jakie przy tej okazji poczynili komendant Konieczny i lokalni samorządowcy w sprawie zintensyfikowania współpracy w dziedzinie umacniania bezpieczeństwa.