Polsko- czeskie spotkanie w KW PSP

W siedzibie dolnośląskiej KW PSP odbyło się bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju współpracy transgranicznej, polsko – czeskie spotkanie. Komendant dolnośląskiej PSP st. bryg. Adam Konieczny oraz jego odpowiednik z Liberca – kraju związkowego Republiki Czeskiej, płk Ludek Prudil, którzy stosunkowo od niedawna pełnią swoje funkcje, zgodnie zadeklarowali wolę rozwijania wzajemnych kontaktów i to w wielu dziedzinach.

Możliwości, jak zgodnie stwierdzono, jest wiele. Przede wszystkim dla umacniania bezpieczeństwa ważne są wspólnie prowadzone na terenach przygranicznych akcje ratowniczo – gaśnicze. Ale to także współpraca szkoleniowa, ćwiczenia, zawody pożarnicze, strażackie spotkania z okazji świąt czy wspólne tworzenie projektów unijnych i pozyskiwanie tą drogą nowego sprzętu.

Jak stwierdzono realizacji nakreślonych zamierzeń dobrze będzie służyć memorandum przyjęte na szczeblu województwa dolnośląskiego i kraju libereckiego. Taki dokument powstanie przy czynnym udziale obu stron i zostanie uroczyście podpisany  przez wojewodę dolnośląskiego oraz po stronie czeskiej hetmana kraju libereckiego, a także przez obu komendantów straży pożarnych. Przewiduje się, że przygotowanie i podpisanie memorandum o porozumieniu, powinno nastąpić w okresie najbliższych dwóch miesięcy.

Jeżeli tak się stanie, a wszystko na to wskazuje, to tym samym w rozwoju polsko – czeskiej współpracy trans granicznej nastąpi istotne przyspieszenie.  Przypomnieć bowiem należy, ze już w 1995r podpisano w Pradze międzyrządowe porozumienie o współpracy transgraniczej. Natomiast w 2002 ukazała się  instrukcja  metodyczna dla jednostek straży pożarnych obu krajów. Zawarto w niej zasady udzielania wzajemnej pomocy w sytuacjach zagrożenia, ale także rozwoju transgranicznych kontaktów w innych dziedzinach jak np. współpracy szkoleniowej, sportowej, kulturalnej czy wymiany młodzieżowej.