Polsko – niemiecki obóz młodzieżowy

Ta inicjatywa niewątpliwie wzbogaca polsko – niemiecką transgraniczną współpracę PSP – THW, a  jednocześnie jest atrakcyjną wakacyjną propozycją dla młodych ludzi zrzeszonych  w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych OSP. Oto w trakcie kolejnego roboczego spotkania, przedstawiciele służby THW zaproponowali, aby w ramach współpracy transgranicznej,  w tegorocznym obozie dla młodzieży uczestniczyły także młodzieżowe drużyny  pożarnicze z trzech województw nadgranicznych – zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

            Propozycja zyskała akceptację i w efekcie w lipcu do Friedensau koło Magdeburga, pojechały z Polski trzy MDP z Bobrowic (lubuskie), Reska
( zachodniopomorskie)  i Grębocic (dolnośląskie). Wraz z młodzieżą pojechali opiekunowie, nie tylko z OSP, ale też PSP. Jak wskazuje kpt. Małgorzata Downar z KW PSP we Wrocławiu, która była opiekunem polskiej drużyny, a jednocześnie tłumaczem, dzięki temu rozwiązany został problem sprawnej komunikacji zarówno z gospodarzami, jak i uczestnikami.

            W usytuowanym na leśnej polanie obozie wypoczywało łącznie  ok.300 uczestników, w tym 29 osobowa grupa młodzieży z Polski w wieku 12-17 lat. Dla wszystkich była to znakomita lekcja obozowego życia, okazja do integracji, poznania regionu, no i wspólnego spędzania czasu m.in. na zabawach i zawodach. Nasi uczestnicy byli traktowani na równi z niemieckimi kolegami, co m.in. oznaczało pełnienie dyżurów np. związanych  z utrzymaniem czystości w polowej stołówce. Najważniejsze były jednak liczne atrakcje, a więc np. zwiedzanie Magdeburga, wycieczka do ZOO, wywołujące ogromne emocje zawody sprawnościowe, czy pokaz sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu THW.

Słowem, wrażeń z tego obozu jest naprawdę dużo i nic dziwnego, że młodzi ludzie z MDP już teraz cieszą się, że także w przyszłym roku planowany jest polsko – niemiecki obóz. Zapewniali o tym wizytujący młodzież pełnomocnik THW na kraje związkowe Berlin- Brandenburgia – Saksonia Anhalt,  Sebastian Gold oraz zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP st.bryg. Jacek Staśkiewicz. Wiadomo już także, że kolejny obóz będzie znacznie liczniejszy, ponieważ zostanie zorganizowany na szczeblu federalnym. Planuje się, że w tym zbiorowym wypoczynku weźmie udział ok. 5 tys. młodych ludzi, w tym także młodzież z Polski.

Tekst: Lech Lewandowski

Zdjęcia: Agnieszka Beśka – Mazurek