Polsko niemieckie ćwiczenia chemików

W dniach 12 – 14 kwietnia 2019 funkcjonariusze – obserwatorzy st. kpt. Janusz Wrzesiński z KW PSP we Wrocławiu, kpt. Marcin Juśkiewicz z KM  PSP we Wrocławiu oraz funkcjonariusze  realizujący epizod dekontaminacji wstępnej z KP PSP w Zgorzelcu pod dowództwem kpt. Andrzeja Mańkowskiego, uczestniczyli w ćwiczeniach z zakresu CBRN  -przeciwdziałania zagrożeniom masowego rażenia – chemicznym, biologicznym, radiacyjnym, nuklearnym.

Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w ramach projektu „Plan współpracy PSP-THW na lata 2018-2019”. Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości współpracy ratowników polskich i niemieckich przy zdarzeniach z  zakresu CBRN.  Ćwiczenia, które  odbyły się w Institut für Brand-und Katastrophenschutz Heyrothsberge w Biederitz pod Magdeburgiem, miały dwojaki charakter.

W pierwszej części polscy strażacy mogli zapoznać się z wyposażeniem technicznym i dydaktycznym instytutu oraz zasadami kształcenia niemieckich strażaków na różnych poziomach dowodzenia. W drugiej części przeprowadzono ćwiczenie bojowe, w którym zasymulowano uderzenie awionetki w magazyn środków chemicznych ochrony roślin z jednoczesnym uwolnieniem materiału promieniotwórczego.

Efektem zdarzenia był pożar oraz powstanie zagrożenia ze strony  znajdujących się w awionetce niebezpiecznych substancji chemicznych i promieniotwórczych. Zadaniem jakie otrzymali polscy strażacy było przeprowadzenie procesu dekontaminacji wstępnej osób poszkodowanych, ratowników biorących bezpośredni udział w likwidowaniu skażenia oraz wykorzystanego w działaniach sprzętu.

W ramach ćwiczenia sprawiono namiot dekontaminacyjny z trzema ciągami dekontaminacyjnymi dla kobiet, mężczyzn i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. W tym celu wykorzystano stół z systemem rolek, a także układ do podgrzewania oraz odprowadzania wody zanieczyszczonej po dekontaminacji.

Ćwiczenia tradycyjnie zakończyło spotkanie podsumowujące, na którym omówiono realizację założonych zadań oraz wnioski i sprzężenia poszczególnych dowódców akcji.