Polsko – niemieckie forum

6 i 7 sierpnia br. w Szkole i Jednostce Technicznej ds. Ochrony Przeciwpożarowej i przed Katastrofami Kraju Związkowego Brandenburgia, odbyło się Polsko – Niemieckie Forum Komendantów Straży Pożarnych. W obradach wziął udział Minister Spraw Wewnętrznych i Komunalnych Kraju Związkowego Brandenburgia Karl – Heinz Schrőter. 

Polską  delegację reprezentowali komendanci: dolnośląskiej KW PSP st.bryg. Adam Konieczny, lubuskiej KW PSP bryg. Patryk Maruszak oraz zachodniopomorskiej KW PSP st.bryg. Jacek Staśkiewicz. Ponadto w skład delegacji weszli zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st.bryg. Marek Kamiński, zastępca naczelnika wydziału operacyjnego w dolnośląskiej KW PSP mł. bryg. Aleksander Kucharczyk oraz mł.bryg Agnieszka Beśka – Mazurek ze Szczecina  i kpt. Magdalena Bilińska z Gorzowa Wlkp.

Jednym z najważniejszych rezultatów dyskusji prowadzonej w ramach forum, było uzgodnienie treści instrukcji metodycznej udzielania pomocy podczas katastrof i innych poważnych wypadków w polsko – niemieckim obszarze przygranicznym. Uczestnicy zapoznali się także z aktualnymi lub planowanymi wspólnymi projektami unijnymi w zakresie transgranicznej ochrony przeciwpożarowej i przed katastrofami. Duże zainteresowanie polskich gości wzbudziła ponadto prezentacja stanowisk szkoleniowych stosowanych w Szkole i Jednostce Technicznej ds.Ochrony Przeciwpożarowej i Przed Katastrofami Kraju Związkowego Brandenburgia.